เรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษทั้งหลายยังคงดำเนินต่อ Thanatos, Devil's Tower Sakray, Curse Knight เหล่าวีรบุรุษที่มารวมตัวกันที่ Geffen Magic Tournament ไปดูเรื่องเล่าของพวกเขาเหล่านั้นกัน...

C O M I N G  S O O N . . .

FOLLOW US