คูณ EXP สนั่น เก็บ Level มันส์วันหยุด !!

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

Heimdall

– EXP*100% ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.59 น.
– EXP*100% ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.59 น.

– EXP*50%
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)

 

Chaos / Thor / Loki / Freya / Sarah
– EXP*50%

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)