กิจกรรมพิเศษต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ Heimdall

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

HEIMDALL : New Server
 – EXP*100% ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.59 น.
 – EXP*100% ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.59 น.
 – EXP*100% ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.59 น.
 – EXP*100% ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.59 น.
 – EXP*50%
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)

Chaos / Thor / Loki / Freya / Sarah
 – EXP*50%
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18.00 น. – 23.59 น.)