Heartbeat Scroll

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

วางจำหน่ายใน CASH SHOP

ตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
ถึง
วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น. (ก่อนปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)

ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

 

วิธีการซื้อ Heartbeat Scroll

คลิกเมนู Cash Shop ทางด้านขวาบนสุดขอจอภาพ เมนู Cash Shop จะอยู่ติดกับ minimap