ไข่กาชาฝันหวานลุ้นรับแรร์ไอเม็มมากมาย!!

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

 

วางจำหน่ายใน CASH SHOP

ตั้งแต่
วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 12.00 น. (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
ถึง
วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 06.00 น. (ก่อนปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)

 

Rare Item