คู่มือแนะนำ Eden Quest LV.1 ถึง LV.39

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

ลงทะเบียนเข้า Eden Group อย่างเป็นทางการ

หากเปลี่ยนอาชีพที่ 1 แล้ว จะได้รับเควสต์ที่จะสั่งให้ท่านมาที่ Cryptura Academy
สามารถลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก Eden Group
แล้วจะได้รับเซ็ตอุปกรณ์พื้นฐานจาก Eden Group
อุปกรณ์ Lv12 ที่มีอยู่ จะปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน Lv7
ทันทีที่เปลี่ยนอาชีพ อุปกรณ์จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เส้นทางการเดินทางตั้งแต่สร้างตัวละครจนถึงเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก
บนเรืออับปาง -> นอกเรืออับปาง (เกาะ) -> Izlude -> Izlude Cryptura Academy -> Izlude -> Prontera field 08 -> Izlude -> Cryptura Academy -> สถานที่เปลี่ยนอาชีพที่1 -> Izlude Cryptura Academy

เริ่มออกผจญภัยอย่างจริงจัง!

1. คำขอของหมู่บ้านและ Eden Group
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและแต่ละเมืองรอคอยความช่วยเหลือจากนักผจญภัยอยู่เป็นจำนวนมาก
จงตามหาและช่วยแก้ปัญหาตามคำขอที่ตรงกับเลเวลของตัวเองแล้วเติบโตขึ้น
กรณีที่เป็นเควสต์ซ้ำ (เช่น เควสต์ประจำวัน) สามารถไปรับเควสต์ได้จากป้ายประกาศคำขอของ Eden Group Office
ในกรณีที่รับเควสต์โดยตรงจากผู้ที่ขอความช่วยเหลือในหมู่บ้าน ท่านจะได้รับ EXP 2 เท่าเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว


รับคำแนะนำเขตของเควสต์ที่เหมาะกับเลเวลของตัวเอง
ได้จากนักเทเลพอร์ตแห่ง Eden Group ในเมือง
(ใช้เพื่อตามหาคำแนะนำ)

เมื่อถึงเลเวลที่กำหนด
จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเควสต์ที่สามารถทำได้ใน Eden Group ปรากฎขึ้นมา
* ไกด์เควสต์จะปรากฏแจ้งเตือนรูปเป็นรูป Poring
* สร้าง Signboard ให้ นักเทเลพอร์ตแห่ง Eden Group


2. คำขอของหมู่บ้านและเมือง

เลเวล จำนวนเควสต์ เลเวล จำนวนเควสต์
1~19 8 100~109 20
20~39 4 110~119 20
40~49 16 120~129 19
50~59 12 130~139 17
60~69 6 140~149 8
70~79 10
80~89 25
90~99 12

 

* เควสต์ข้างต้นเป็นเควสต์แยกที่ไม่รวมกับ Localizing และตอน (episode) หลัก ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อเติมเต็มพื้นที่ที่เควสต์และการเก็บเลเวลไม่เพียงพอ เราจะยึดเควสต์ดังกล่าวเป็นหลักในการชี้แนะเส้นทางการเก็บเลเวลพื้นฐาน

* เนื่องจากเมื่อเทียบกันแล้วพื้นที่ที่มีเลเวลต่ำจะสามารถเก็บเลเวลได้เร็วจึงกำหนดให้จำนวนเควสต์มีน้อยและสร้างเควสต์ขึ้นโดยยึดจากการฝึกสอนในช่วงแรกเป็นหลัก

* หัวข้อการขอคำแนะนำของนักเทเลพอร์ตแห่ง Eden Group จะช่วยบอกพื้นที่ที่เหมาะในการเก็บเลเวลเควสต์ข้างต้นให้กับผู้เล่น


3. Eden Group


* ผู้เล่นที่เลเวลสูงกว่า100 ทุกครั้งที่แก้ปัญหาตามคำขอ จะได้รับรางวัลเป็น Para Team Coin และสามารถใช้ Para Team Coin ซื้อสิ่งที่ต้องการได้

เส้นทางการเดินทางที่สำคัญตั้งแต่ Lv 1 ถึง Lv 40