เนื่องจากประเทศไทยได้ข้ามเนื้อหา Racing Cap Hugel มาแล้วเนื่องด้วยความต้องการที่จะอัปเดตเนื้อหา Episode ให้เร็วที่สุด ทำให้บางเนื้อหาที่สำคัญรองลงมาได้ถูกข้ามมาอย่างเช่น Racing Cap นี้ แต่เนื่องด้วยทางเราไม่อยากให้ไอเทมที่มีคุณสมบัติน่าสนใจนี้หายไปจากประเทศไทยตลอดกาลเราจึงได้ปรับเปลี่ยนบางส่วน เพื่อให้มันสามารถอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยได้โดยไม่รบกวนการอัปเดตเนื้อหาอื่น ๆ

Mysterious Medal

เหรียญที่สามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนของรางวัลต่าง ๆ กับ NPC Lue และใช้เป็นวัตถุดิบในการ Enchant Racing Cap ได้อีกด้วย

Lue

ตำแหน่ง : Prontera 144 297