เควส Dragon Slayer จะเปิดให้ผู้เล่นรับภารกิจเเมื่อศาลเจ้ามังกรถึงระดับ 5

สังหารมอนสเตอร์ตามที่กำหนด

ส่งของตามที่กำหนด

เมื่อทำเควสสังหารมอนเตอร์ / ส่งของตามที่กำหนดสำเร็จจะได้รับ

Little Abyss Dragon [1]

 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
 • มังกรตัวน้อยที่เกิดมาจากห้วงลึกลับอันไกลโพ้น
 • มีนิสัยตามการบ่มเพาะด้วยอารมณ์ของเจ้าของ จะเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความพินาศ
 • หรือเกียรติภูมิก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น
 • ลด Delay หลังใช้สกิล 3%
 • ATK/MATK +24
 • ลด Damage ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Dragon 5%
 • เพิ่ม Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon 5%
 • เพิ่ม EXP ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Dragon 5%
 • ได้รับความสามารถดังต่อไปนี้เพิ่มเติมในระยะเวลา (2023/11/30 ~ 2024/12/04)
 • ลด Damage ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Dragon ลงอีก 10%
 • เพิ่ม Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon ขึ้นอีก 10%
 • เพิ่ม EXP ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Dragon ขึ้นอีก 10%
 • ประเภท : Headgear พลังป้องกัน : 0
 • ตำแหน่ง : Middle น้ำหนัก : 30
 • เลเวลที่ต้องการ : 1
 • อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ

หมายเหตุ1 : เมื่อสำเร็จเควส Dragon Slayer จะได้รับบัพ All status +30 เป็นระยะเวลา 24ชั่วโมงเพิ่มเติม (ตายหรือใช้งานบัพซ๊ำกันจะทำให้บัพข้างต้นหายไป)

หมายเหตุ2 : ระหว่างดำเนินเควส Dragon Slayer จะไม่สามารถใช้งานศาลเจ้าได้

หมายเหตุ3 : เควส Dragon Slayer สามารถยกเลิกได้ แต่หากยกเลิกแล้วจะไม่สามารถรับมาทำใหม่ได้อีก