Main Quest Event New Year

  1. ผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์ร่วมมือกันสร้างศาลเจ้ามังกรเนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีนักษัตรมังกรนี้
  2. ศาลเจ้ามังกรมีทั้งหมด 5 ระดับความสำเร็จ โดยจะใช้วัสดุและเงินในการอัปเกรดขั้นที่ต่างกัน โดยเมื่อระดับสูงขึ้น ศาลเจ้าก็จะให้สิทธิพิเศษแก่ทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ดีขึ้นด้วย
  3. วิธีการอัปเกรดศาลเจ้าคือการดำเนินเควสรายวัน
รายละเอียดเควสส่งไอเท็ม (เควสรายวันสุ่ม 4 เควส)
ไอเท็ม จำนวน หาได้จาก
[Event] Log 30 Wood Goblin
[Event] Stone 10 Stapo
[Event] Fish 20 Merman
[Event] Peach 30 Enchanted Peach Tree

ทุก ๆ การส่งเควสรายวันจะได้รับบัพ all status +10 30 min (ตายแล้วบัพหาย) รีเซ็ต 4.00 น.

วัสดุและสิทธิพิเศษของศาลเจ้ามังกร

ศาลเจ้ามังกรจะมีทั้งหมด 5 ระดับ โดยระดับและสิทธิพิเศษของศาลเจ้านั้นขึ้นอยู่กับการส่งเควสรายวันและการบริจาคเงิมรวมของทุกคนรวมกันทั้งเซิร์ฟเวอร์

ระดับ จำนวนเควสทั้งเซิร์ฟเวอร์ การบริจาคทั้งเซิร์ฟเวอร์ สิทธิพิเศษ
EXP & DROP Item Support Dungeons Reset
1 3000 500m EXP/DROP + 10% - -
2 10000 1000m EXP/DROP + 20% สามารถรับ cake 30ea/perdays -
3 25000 2500m EXP/DROP + 30% สามารถรับ cake 50ea/perdays เพิ่มสิทธิรีเซ็ตดันเจี้ยน Edda biolab ได้ 1 ครั้ง/รีเซ็ต ทุก ๆ สามวัน
4 50000 4000m EXP/DROP + 40% สามารถรับ cake 70ea/perdays เพิ่มสิทธิรีเซ็ตดันเจี้ยน Old Glast challenge ได้ 1 ครั้ง/รีเซ็ต ทุก ๆ สามวัน
5 100000 6000m EXP/DROP + 50% สามารถรับ cake 100ea/perdays เพิ่มสิทธิรีเซ็ตดันเจี้ยน Central Lab ได้ 1 ครั้ง/รีเซ็ต ทุก ๆ 1 วัน