จากการรุนรานของเหล่ามังกรโดยไม่ทราบสาเหตุ
ทางราชวงศ์จึงต้องขอรวมรวบอาสาสมัคร
เพื่อต่อต้านการรุนรานของมังกรในครั้งนี้ นำไอเท็มโค้ดนี้ไปเติมเพื่อรับ
"4th Anniversary Jumping Event Ticket"
เอาไปเปลี่ยนอาชีพที่ชอบแล้วออกไปปราบมังกรกันได้เลย
ITEMCODE

388B-D23D-4CF9-8D96

  1. 4th Anniversary Jumping Event Ticket และ [Not for Sale] Kafra Card 5ea จะถูกส่งให้ผู้เล่นผ่าน Rodex, ไอเท็มดังกล่าวจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือขายNPC ได้
  2. ตัวละครที่ร่วมกิจกรรมสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ที่ “NPC : Jumping Event“ ที่เมือง Izlude
  3. ตัวละครที่ร่วมกิจกรรมจะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Hi-Class ( อาชีพปกติ ) ได้เท่านั้น
  4. ตัวละครที่ร่วมกิจกรรมต้องเป็น อาชีพ Novice เท่านั้น ( ตัวละครที่เปลี่ยนอาชีพสำเร็จจะมี Base Lv.99 / Job Lv.70 ) ระยะเวลาการใช้งานไอเทมโค้ด 23 พ.ค. 2567 ( หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ) – 18 ก.ค. 2567 ( ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ) ( ไอเท็ม “2nd Anniversary Jumping Event Ticket” จะถูกลบหลังจบกิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2567)