RO1_Banner-New-Malangdo-1-700x360
RO1_Banner-daily-login-700x360
28.4.2022_Lapine_Box
PatchUpdat280422_700X360
เซิฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติเเล้ว
  • All
  • Events
  • Notice
  • Patch
  • Promotion
All
  • All
  • Events
  • Notice
  • Patch
  • Promotion
Update Costume Malangdo May

ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่   Costume Released Ground   Costume Niflheim …

อ่านเพิ่มเติม →
Daily Login May

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/ Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

อ่านเพิ่มเติม →
Update ! Lapine Box

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/ Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

อ่านเพิ่มเติม →
PATCH UPDATE 28 เมษายน 2565

รายการอัปเดต วันที่ 28 เมษายน 2565 Update Hero Knight Scroll (Link) Update …

อ่านเพิ่มเติม →
Hero Knight Scroll

ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม 28 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 12 พฤษภาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) …

อ่านเพิ่มเติม →
PATCH UPDATE 21 เมษายน 2565

รายการอัปเดต วันที่ 21 เมษายน 2565 Update เพิ่ม ตัวเลือก 100% ในระบบ …

อ่านเพิ่มเติม →
PATCH UPDATE 12 เมษายน 2565

รายการอัปเดต วันที่ 12 เมษายน 2565 Update Spend Promotion April (Link) …

อ่านเพิ่มเติม →
Spend Promotion April

[April] 2022 Spend Promotion ระยะเวลาโปรโมชั่น : 12 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) …

อ่านเพิ่มเติม →
[EVENT] ล่าขุมทรัพย์ ดับร้อน ! กล่องการันตี

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 12 พฤษภาคม 2565 …

อ่านเพิ่มเติม →
สถานะ Server