วิธีการเติมเงิน

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr
1. ให้เข้าไปที่ Website https://ro.gnjoy.in.th หลังจากให้คลิกที่หัวข้อ เติมเงิน (Top up) ตามรูป
จากนั้นจะเข้ามาหน้าเติมเงินดังรูป
หลังจากนั้นทำการใส่ Id และ Password ของ ID GNJOY กดยืนยัน CAPTCHA แล้วจึงกดเข้าสู่ระบบตามลำดับ
เมื่อเข้ามาแล้วเลือกหัวข้อเติมเงินที่ด้านซ้ายมือ จะมีหัวข้อย่อยให้เลือกเติมเงินอีกครั้ง
จากนั้นเลือกเกม และ ID ที่ต้องการเติมเงิน จากนั้นเลือกช่องทางการเติมเงินต้องการ
จากนั้นเลือกเกม และ ID ที่ต้องการเติมเงิน จากนั้นเลือกช่องทางการเติมเงินต้องการ
หลักจากนั้นจะ Link เข้า Website เติมเงินตามช่องทางที่เลือก จากนั้นให้ทำการเติมตามขั้นตอนของแต่ละช่องทางได้เลย เมื่อเติมสำเร็จแล้วระบบจะแจ้งให้ทราบตามรูป