วิธีการเติมเงิน

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr
ให้เข้าไปที่ Website https://ro.gnjoy.in.th หลังจากให้คลิกที่หัวข้อ เติมเงิน ตามภาพ
หลังจากนั้นทำการใส่ Id และ Password ของ ID GNJOY  แล้วจึงกดเข้าสู่ระบบตามลำดับ (หากใช้ช่องทาง Facebook หรือ Gmail สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ช่องทางด้านล่าง)

 

เมื่อเข้ามาแล้วเลือกหัวข้อเติมเงินที่ด้านซ้ายมือ

 

จากนั้นเลือกเกม Ragnarok Online (เซิร์ฟเวอร์คลาส3)

 

เลือก ID และช่องทางการเติมเงินที่ต้องการเติมเงิน ระบบจะพาไปยัง  Website เติมเงินตามช่องทางที่เลือก สามารถเลือกราคาตามขั้นตอนของแต่ละช่องทางได้เลย เมื่อเติมสำเร็จแล้วระบบจะแจ้งให้ทราบ