ให้เข้าไปที่ Website https://ro.gnjoy.in.th หลังจากให้คลิกที่หัวข้อ เติมเงิน ตามภาพ
หลังจากนั้นทำการใส่ Id และ Password ของ ID GNJOY  แล้วจึงกดเข้าสู่ระบบตามลำดับ (หากใช้ช่องทาง Facebook หรือ Gmail สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ช่องทางด้านล่าง)

 

เมื่อเข้ามาแล้วเลือกหัวข้อเติมเงินที่ด้านซ้ายมือ

 

จากนั้นเลือกเกม Ragnarok Online (เซิร์ฟเวอร์คลาส3)

 

เลือก ID และช่องทางการเติมเงินที่ต้องการเติมเงิน ระบบจะพาไปยัง  Website เติมเงินตามช่องทางที่เลือก สามารถเลือกราคาตามขั้นตอนของแต่ละช่องทางได้เลย เมื่อเติมสำเร็จแล้วระบบจะแจ้งให้ทราบ

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *