แนะนำกสารเล่น

GAME GUIDE

การเพิ่มคุณสมบัติอาวุธเลเวล 3-4 Malangdo Enchants

ที่เมือง Malangdo เราสามารถนำอาวุธ lv. 3-4 หลายๆชนิดไปทำการเพิ่มคุณสมบัติ(Enchant) หรือที่มักเรียกกันว่าออฟอาวุธในกระทู้นี้จะมีข้อมูลสำหรับการเพิ่มคุณสมบัติ ลบคุณสมบัติ และการแลกเปลี่ยนเหรียญประเภทต่างๆ

[สำหรับการไป Malangdo ครั้งแรก คุยกับ Dolangmal ที่อยู่ตามเมืองต่างๆ(ฟรี) สำหรับครั้งต่อไปให้คุยกับ Odgnalam ที่ Alberta พิกัด 200, 151 หรือ Izude พิกัด 182, 192 ในราคา 1,000z]

 1. การเพิ่มคุณสมบัติอาวุธ
  ไอเทมที่ต้องใช้: เรียงจากมูลค่ามากไปน้อย โดยอาวุธแต่ละชนิดก็มีจำนวนชุดที่ต้องใช้ต่างกัน(ช่องละ 1-4 ชุด)
  Seagod Anger(ชุดละ 1 ea) หาได้จากการลง Memorial Dungeon: Malangdo Culvert [Hard Mode]
  ★ Aclass Coin (ชุดละ  2 ea)*
  ★ Bclass Coin (ชุดละ  3 ea)*
  ★ Cclass Coin (ชุดละ  6 ea)*
  ★ Dclass Coin (ชุดละ  10 ea)*
  ★ Eclass Coin (ชุดละ  15 ea)*
  *ได้จากเควสใน Malangdo / Coin Bag ประเภทต่างๆ / การแลกเปลี่ยนเหรียญ(ดูเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 3)

1. สวมใส่อาวุธที่ต้องการจะเพิ่มคุณสมบัติ คุยกับ Mayomayo พิกัด Malangdo 212, 168 โดยไอเทมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– ชนิดของอาวุธที่ใช้ Enchant สามารถดูได้ที่นี่
– อาวุธต้องมีช่องว่างสำหรับการ Enchant (ช่อง 3-4 นับจากซ้าย) อาวุธบางประเภท เช่น Swordbreaker โดยปกติจะไม่มี [] สามารถ Enchant ได้ แต่หากนำไปเจาะรูจะมี [3] ทำให้ไม่สามารถ Enchant ได้ อาวุธที่มีการ Enchant ครบ 2 ช่องจะต้องนำไปลบคุณสมบัติก่อนจึงจะนำมา Enchant ใหม่ได้
– อาวุธที่มีการตีบวกหรือใส่การ์ด เมื่อนำมา Enchant ค่าการตีบวกและการ์ดจะยังคงอยู่

 1. เลือกเพิ่มความสามารถให้อาวุธระดับสูงจากนั้นเลือกไอเทมที่ต้องการจะจ่าย possession คือ จำนวนที่เรามีอยู่ necessity คือ จำนวนที่จะต้องใช้ในการ Enchant 1 ช่อง หากไม่มีไอเทมนั้นเพียงพอข้อความด้านหลังจะแสดงจำนวนที่ขาด(short)
 2. หากใช้ Seagod Anger / Aclass Coin ให้เลือกประเภทการอัพเกรดShort distance type/ Long Distance type / Caster type จากนั้นเลือก ได้โปรด เริ่มต่อ เมื่อจบขั้นตอนนี้อาวุธจะได้รับการ Enchant 1 ช่อง(สามารถทำการ Enchant ได้สูงสุด 2 ช่อง) ผลการ Enchant จะติด 100% แต่สุ่มคุณสมบัติ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่นี่ค่ะ
 1. การลบคุณสมบัติอาวุธ
  ไอเทมที่ต้องใช้: Silvervine 1 ea

– สวมใส่อาวุธที่ต้องการจะลบคุณสมบัติ โดยอาวุธต้องมีการ Enchant มาแล้วอย่างน้อย 1 ช่อง คุยกับ Mayomayo พิกัด Malangdo 212, 168 เลือก Initialize Reinforcement capability อาวุธจะถูกลบคุณสมบัติทั้งสองช่อง โดยไม่กระทบต่อค่าการตีบวกและการ์ด

 1. การแลกเหรียญ
  ไอเทมที่ใช้ในการแลก:
  Silvervine(ซื้อได้ใน Cash Shop)
  ★ Aclass Coin
  ★ Bclass Coin
  ★ Cclass Coin
  ★ Dclass Coin
  ★ Eclass Coin
  ** การแลกจากมูลค่าน้อยไปมากแลกได้ทุกชนิดยกเว้น Silvervine / Aclass Coin ส่วนการแลกจากมูลค่ามากไปน้อยแลกได้ทุกชนิดยกเว้น Eclass Coin

3.1 Coin exchanger CX-1 พิกัด malangdo 220, 167 (สำหรับแลกจำนวนน้อยๆ)
– Exchange to high coin แลกมูลค่าน้อยไปมาก: 30 ได้ 10(ได้จริง 8~9 ea)
– Exchange to low coin แลกมูลค่ามากไปน้อย: 10 ได้ 30(ได้จริง 26~29 ea)

3.2 Dark MachineTX100 พิกัด malangdo 233, 180 (สำหรับแลกจำนวนมาก/แลกเหรียญไม่ให้เหลือเศษ)
– Exchange to high coin แลกมูลค่าน้อยไปมาก: 3 ได้ 1 (แลกได้สูงสุดครั้งละ 99 ea หากมีน้อยกว่า 99 จะแลกให้ทั้งหมด) ในแต่ละครั้งที่ทำการแลกจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
– Exchange to low coin แลกมูลค่ามากไปน้อย: 1 ได้ 3 (แลกได้สูงสุดครั้งละ 500 ea หากมีน้อยกว่า 500 จะแลกให้ทั้งหมด) ในแต่ละครั้งที่ทำการแลกจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

★ ดาบมือเดียว (One-Handed Swords)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                                        จำนวนชุด
Byeollungum 1
Caesar’s Sword 1
Cutlus / Cutlus [1] 1
Fireblend 1
Ice Falchion 1
Immaterial Sword 1
Mysteltainn 1
Ruber [1] 1
Solar Sword 1
Star Dust Blade [1] 1
Tirfing 1
Chrome Metal Sword 2
Edge 2
Excalibur 2
Nagan 2

★ ดาบสองมือ (Two-Handed Swords)­

  Hide Spoiler

อาวุธ                                                       จำนวนชุด
Bloody Eater [2] 1
Dragon Slayer / Dragon Slayer [2] 1
Katzbalger 1
Krasnaya [3] 1
Muramasa 1
Muscle Cutter [2] 1
Schweizersabel / Schweizersabel [2] 1
Tae Goo Lyeon [2] 1
Veteran Sword [1] 1
Zweihander / Zweihander [2] 1
Atlas Weapon [1] 2
Executioner / Executioner [1] 2
Masamune 2
Two-Handed Chrome Metal Sword 2
Death Guidance [2] 4
Violet Fear [2] 4

 

★ หอกมือเดียว (One-Handed Spears)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                                      จำนวนชุด
Gelerdria 1
Gungnir / Gungnir [2] 1
Long Horn [1] 1
Tjungkuletti 1
Battle Hook [1] 2
Brocca 2
Imperial Spear [1] 2
Hunting Spear [1] 4

★ หอกสองมือ (Two-Handed Spears)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                                     จำนวนชุด
Ahlspiess 1
Bill Guisarme 1
Brionac 1
Crescent Scythe / Crescent Scythe [1] 1
Gae Bolg 1
Hellfire 1
Longinus’s Spear 1
Spectral Spear / Spectral Spear [1] 1
Zephyrus 1
Cardo [1] 2

★ คทามือเดียว (One-Handed Staves)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                                    จำนวนชุด
Dead Tree Cane Staff 1
Holy Stick [1] 1
Gentleman Staff [1] 1
Mental Stick [1] 1
Wing Staff 1
Eraser 2
Thorn Staff of Darkness 2

★ คทาสองมือ (Two-Handed Staves)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                                   จำนวนชุด
Dea Staff [1] 1
Kronos 1
Wizardry Staff 1
Divine Cross 2
Staff of Destruction [1] 4

★ กระบอง (Maces)

  Hide Spoiler

อาวุธ   จำนวนชุด
Erde [2] 1
Golden Mace [1] / Golden Mace [2] 1
Long Mace 1
Nemesis 1
Quadrille 1
Red Ether Bag [1] 1
Red Square Bag [2] 1
Slash 2
Spike / Spike [2] 2
Grand Cross / Grand Cross [1] 4

★ หนังสือ (Books)

  Hide Spoiler

อาวุธ    จำนวนชุด
Battlefield Textbook [1] 1
Book of the Apocalypse 1
Hardcover Book [1] 1
Girl’s Diary [1] 1
Legacy of Dragon 1
Ledger of Death [2] 4

 

★ สนับมือ (Knuckles)

  Hide Spoiler

 

 

อาวุธ         จำนวนชุด
Berserk / Berserk [1] 1
Hatii Claw [1] 1
Kaiser Knuckle 1
Sura’s Rampage 2

★ ธนู (Bows)

  Hide Spoiler

อาวุธ  จำนวนชุด
Ballista / Ballista [1] 1
Cursed Lyre [1] 1
Dragon Wing 1
Falken Blitz [2] 1
Ixion Wings [1] 1
Minstrel Bow 1
Mystic Bow 1
Nepenthes Bow [2] 1
Roguemaster’s Bow 1
Rudra Bow 2

★ เครื่องดนตรี (Musical Instruments)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                               จำนวนชุด
Berserk Guitar 1
Harp of Nepenthes [2] 1
Oriental Lute / Oriental Lute [2] 1
Green Whistle [1] 2

★ แส้ (Whips)

  Hide Spoiler

อาวุธ                                              จำนวนชุด
Blade Whip 1
Carrot Whip 1
Chemeti Whip 1
Electric Eel [2] 1
Lariat Whip 1
Queen’s Whip / Queen’s Whip [2] 1
Rapture Rose 1
Sea Witch’s Foot [1] 1
Stem of Nepenthes [2] 1
Stem Whip [1] 2
Rosevine 4

คุณสมบัติที่มีโอกาสสุ่มได้:
★ Seagod Anger
☆ Short Distance type:
– Agi+3, Fighting Spirit 5, Sharp 4 (14.4%)
– Agi+4 (12.6%)
– Fighting Spirit 6, Sharp 5 (10.8%)
– Agi+5 (8.1%)
– Fighting Spirit 7 (7.2%)
– Agi+6 (3.6%)
– Aspd+1 (2.7%)
– Fighting Spirit 8 (0.9%)
☆ Long Distance type:
– Agi+3, Expert Archer 3, Sharp 4 (14.4%)
– Agi+4 (12.6%)
– Expert Archer 4, Sharp 5 (10.8%)
– Agi+5 (8.1%)
– Expert Archer 5 (7.2%)
– Agi+6 (3.6%)
– Aspd+1 (2.7%)
– Expert Archer 6 (0.9%)
☆ Caster type:
– Int+3, Dex+3, Spell 3 (14.4%)
– Int+4 (12.6%)
– Spell 4, Matk+1% (10.8%)
– Int+5 (8.1%)
– Spell 5 (7.2%)
– Int+6 (3.6%)
– Matk+2% (2.7%)
– Spell 6 (0.9%)

★ Aclass Coin
☆ Short Distance type:
– Agi+2, Fighting Spirit 4, Sharp 2 (14.4%)
– Agi+3 (12.6%)
– Fighting Spirit 5, Sharp 3 (10.8%)
– Agi+4 (8.1%)
– Fighting Spirit 6 (7.2%)
– Agi+5 (3.6%)
– Aspd+1 (2.7%)
– Fighting Spirit 7 (0.9%)
☆ Long Distance type:
– Agi+2, Expert Archer 2, Sharp 2 (14.4%)
– Agi+3 (12.6%)
– Expert Archer 3, Sharp 3 (10.8%)
– Agi+4 (8.1%)
– Expert Archer 4 (7.2%)
– Agi+5 (3.6%)
– Aspd+1 (2.7%)
– Expert Archer 5 (0.9%)
☆ Caster type:
– Int+2, Dex+2, Spell 2 (14.4%)
– Int+3 (12.6%)
– Dex+3, Spell 3 (10.8%)
– Int+4 (8.1%)
– Spell 4 (7.2%)
– Int+5 (3.6%)
– Matk+1% (2.7%)
– Spell 5, Matk+2% (0.9%)

★ Bclass Coin
– Str+1, Agi+1, Int+1 (18.8%)
– Str+2, Agi+2, Int+2 (9.4%)
– Str+3, Agi+3, Int+3 (4.7%)
– Str+4, Agi+4, Int+4 (0.4%)

★ Cclass Coin
– Dex+1, Vit+1, Luk+1 (18.8%)
– Str+1, Agi+1, Int+1 (9.4%)
– Str+2, Agi+2, Int+2 (4.7%)
– Str+3, Agi+3, Int+3 (0.4%)

★ Dclass Coin
– HP+100, HP+200, Atk1 (18.8%)
– Dex+1, Vit+1, Luk+1 (9.4%)
– Str+1, Agi+1, Int+1 (4.7%)
– Str+2, Agi+2, Int+2 (0.4%)

★ Eclass Coin
– Mdef+4, Def+6, SP+100 (18.8%)
– HP+100, HP+200, Atk1 (9.4%)
– Dex+1, Vit+1, Luk+1 (4.7%)
– Str+1, Agi+1, Int+1 (0.4%)

คำอธิบายของคุณสมบัติต่างๆ:
★ Fighting Spirit
☆ Fighting Spirit 4: ATK+15, HIT+5
☆ Fighting Spirit 5: ATK+18, HIT+5
☆ Fighting Spirit 6: ATK+21, HIT+5
☆ Fighting Spirit 7: ATK+24, HIT+5
☆ Fighting Spirit 8: ATK+27, HIT+5

★ Sharp
☆ Sharp 2: CRI+9, HIT+3
☆ Sharp 3: CRI+12, HIT+4
☆ Sharp 4: CRI+14, HIT+5
☆ Sharp 5: CRI+15, HIT+6

★ Expert Archer
☆ Expert Archer 2: เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 4%
☆ Expert Archer 3: เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 6%
☆ Expert Archer 4: เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 8%
☆ Expert Archer 5: เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10%
☆ Expert Archer 6: เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 12%

★ Spell
☆ Spell 2: MATK+9, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(VCT)ลง 6%
☆ Spell 3: MATK+12, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(VCT)ลง 8%
☆ Spell 4: MATK+15, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(VCT)ลง 10%
☆ Spell 5: MATK+18, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(VCT)ลง 10%
☆ Spell 6: MATK+21, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(VCT)ลง 10%

★ Matk
☆ Matk+1%: MATK+1%, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(FCT)ลง 1%
☆ Matk+2%: MATK+2%, ลดระยะเวลาการร่ายเวทย์(FCT)ลง 1%

ตัวอย่างการไอเทมที่ทำการ Enchant ประเภทต่างๆ
– Short distance type: Hurricane Fury ใช้ไอเทม 4 ชุด (Seagod Anger ใช้ 4 ea ต่อ 1 ช่อง / Aclass Coin ใช้ 8 ea ต่อ 1 ช่อง)

– Long Distance type: Byeollungum ใช้ไอเทม 1 ชุด (Seagod Anger ใช้ 1 ea ต่อ 1 ช่อง / Aclass Coin ใช้ 2 ea ต่อ 1 ช่อง)

– Caster type: Thorn Staff of Darkness ใช้ไอเทม 2 ชุด (Seagod Anger ใช้ 2 ea ต่อ 1 ช่อง / Aclass Coin ใช้ 4 ea ต่อ 1 ช่อง)