สมาชิก

MEMBER

“กฎกติกาการอยู่ร่วมกันบน Ragnarok Gravity Thailand”

Update กฎกติกา การให้บริการที่ขีดเส้นใต้สีแดง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 1. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
  1. ในการตั้งชื่อสมาชิก Gnjoy ID หรือ Ragnarok Online ที่ใช้คำไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party), ชื่อสมาคม (Guild) , จดหมาย (mail) เป็นต้น หากพบว่ามีการกระทำผิดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยถาวร
  2. ห้ามมีการใช้คำไม่สุภาพหรือคำที่ส่อในการแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงทางกฏหมาย การเมือง และสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ศีลธรรม จริยธรรมของไทย ในการสนทนาภายในเกม แชท,ประกาศ อื่น ๆ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  3. ห้ามมีการสนทนาหรือประกาศที่ส่งเสริม ยุแหย่ ชี้นำ ล่อลวง เพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือมีผลต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  4. ห้ามมีการสนทนาหรือประกาศซ้ำ ๆ ต่อเนื่องกันเพื่อเจตนาก่อกวนไม่ให้ผู้ใช้บริการอื่นสามารถใช้งานช่องสนทนา ได้ตามปกติหากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) ครั้งละ 30 นาที หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  5. ห้ามใช้คำสนทนา (Chat) หรือประกาศ ที่ไม่สุภาพต่อทางทีมงานหรือ GM ในช่องสาธารณะ ส่วนตัว (Inbox) จดหมาย (Mail) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการสนทนาและการใช้ Skill (ใบ้แดง) ครั้งละ 300 นาที หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
 2. ข้อห้ามการตลาด ( Trading ) Ragnarok Online
  1. ห้ามผู้ใช้บริการสมาชิก Gnjoy ID หรือ Ragnarok Online ซื้อขายหรือขายหน่วยเงินภายในเกม (Zeny) และไอเทมภายในเกม โดยแลกเปลี่ยนกับหน่วยเงินจริง ภายในตัวเกมเด็ดขาด รวมถึงการห้ามใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการการสื่อตรง ๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อขายหน่วยเงินภายในเกม (Zeny) เช่น ขาย 1/10 บาท หรือขายร้อน 1/10 บาท หรือประโยครูปแบบใดก็แล้วแต่ที่ส่อถึงเจตนา หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  2. ห้ามผู้ใช้บริการทำการซื้อขายข้อมูลตัวละคร , ข้อมูล Gnjoy ID รวมถึงการใช้คำพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อตรง ๆ แต่มีเจตนาสื่อถึงการซื้อหรือขาย ID และข้อมูลตัวละคร หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  3. หากผู้ใช้บริการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ID ของตนเองให้แก่ผู้อื่น ทางผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายทั้งหมดของ ID ตนเองแต่เพียงผู้เดียวและรับโทษตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้บุคคลอื่นยืมไอเทมทั้งด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจในทางอ้อม อาทิเช่น เพื่อน คนสนิท ญาติ เป็นต้น ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบและไม่รับแจ้งดำเนินการใด ๆ สำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  5. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการรูปแบบใด ๆ ที่มีเจตนาฉ้อโกง หลอกลวง เช่นตั้งร้านค้าไม่ตรงราคาที่ขาย , การขายไอเท็มประเภทคล้ายคลึงกันในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล , จงใจตั้งชื่อตัวละครเพื่อหลอกลวงผู้เล่นอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  6. ในกรณีทำธุรกรรมใด ๆในเกมก็ตาม เช่นการเทรดซื้อขายกับผู้เล่นอื่นภายในเกมด้วยเงินตรา Zeny ให้ใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบทุกครั้งก่อนกดปุ่มตกลงซื้อขาย หากเกิดความเสียหายใด ๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ข้อมูลลงโทษผู้กระทำผิดโปรแกรม “โกง” และการดัดแปลงไฟล์เกม
   1. ห้ามผู้ใช้บริการสมาชิก Gnjoy ID หรือ Ragnarok Online ทำการแจกจ่าย โฆษณา ข้อมูลเซิฟเวอร์หรือตัวเกมที่ไม่ใช่ของ GRAVITY GAME TECH โปรแกรมช่วยเล่นต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ โปรแกรมที่ช่วยดัดแปลงข้อมูลเกม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท GRAVITY GAME TECH หรือ Ragnarok Online หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร
   2. ห้ามผู้ใช้บริการสมาชิก Gravity ID หรือ Ragnarok Online ใช้โปรแกรมช่วยเล่นอัตโนมัติ (BOT) โปรแกรมโกงในทุกรูปแบบ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร รวมถึงตัวละครทั้งหมดที่มีการได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิด และข้อมูลสมาชิกที่สมัครด้วยข้อมูลเดียวกันทั้งหมด โดยจะพิจารณาจากลักษณะดังนี้
    – การได้รับผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องจากตัวละครที่ใช้ BOT
    – ไม่มีการตอบสนองกับทีมงาน ขณะทีมงานลงตรวจสอบ
    – ตัวละครมีพฤติกรรมการเล่นแบบไม่ปกติ (พิจรณาจากรูปแบบการเดินหรือการใช้สกิล)

  (การแบน Mac Address IP เครื่องหมายถึง)

  1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งานมาโคร (Macro)  มีรูปแบบหรือลักษณะการกระทำซ้ำๆ วนลูป (Loop) ทางทีมงานจะมีขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งหากพบว่าตัวละครยังกระทำการดังกล่าวอยู่ทางทีมงานจะพิจารณาลงโทษระงับไอดี 30 วัน และครั้งถัดไป ระงับไอดีถาวร (หากพบว่ามีไอดีที่เกี่ยวข้องกันกระทำผิดพร้อมกันมากกว่า 1 ไอดีตั้งแต่ครั้งแรกจะถูกปรับเป็นระงับไอดีถาวรทั้งหมด รวมไปถึงหากพบว่าเคยมีไอดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกระทำผิดมาก่อนจะถูกระงับไอดีถาวรทั้งหมดเช่นกัน)
  2. ห้ามผู้ใช้บริการทุกท่านมีการแก้ไขดัดแปลง Data หรือข้อมูลของตัวเกมในทุกกรณี หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ ID 7วัน/30วัน/ถาวร
  3. ในกรณีที่มีการแก้ไขดัดแปลงข้อมูลของตัวเกมที่ส่งผลต่อท่าทาง , Skill , Animation , Delay Skill หรือส่งผลร้ายแรงต่อตัวเกม Ragnarok Online หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ Gnjoy ID และ Ragnarok Online ID
 4. กฎ กติกาเพิ่มเติมภายในเกมส์ Ragnarok Online
  1. ห้ามมีการใช้ Bug ของตัวเกมหรือความผิดปกติใด ๆ ก็ตามที่ผิดปกติภายในเกม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ถาวร หรือตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online
  2. ห้ามผู้ใช้บริการใช้สกิลเพื่อขัดขวางการปฎิบัติงานของทางทีมงาน (GM) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ครั้งที่ 1 7 วัน และระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ถาวร ในครั้งถัดไป
  3. ห้ามผู้ใช้บริการใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้งหรือขัดขวางผู้เล่นท่านอื่นเพื่อสร้างความเดือดร้อน
   1. ในกรณีที่มีการใช้งานสกิลกลั่นแกล้งหรือขัดขวางในพื้นที่ Guild War หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ครั้งที่ 1 7 วัน และระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ถาวร ในครั้งถัดไป
   2. ห้ามผู้ใช้บริการตั้งห้องสนทนา ร้านค้า ร้านรับซื้อ ในบริเวณระยะ 10 x 10 ช่อง( Warp Portals ) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ครั้งที่ 1 1 วัน และระงับการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดิม ในครั้งถัดไป
   3. ห้ามผู้ใช้บริการหยุดนิ่งเกิน 1 นาทีในบริเวณ Warp ระยะ 10 x 10 ช่อง ( Warp Portals ) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะลงโทษระงับการให้บริการ Ragnarok Online ID ครั้งที่ 1 1 วัน และระงับการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดิม ในครั้งถัดไป
   4. ห้ามผู้ใช้บริการขัดขวางผู้เล่นท่านอื่นด้วยการใช้สกิล Warp Portal ที่ทางเข้าออกแผนที่ และพิกัดที่ใช้งานไอเทม World Moving Ticket หากพบว่ามีการกระทำผิด บทลงโทษ ระงับ ID 30วัน และ ครั้งถัดไปจะถูกระงับไอดีถาวร
  4. ห้ามผู้ใช้บริการเจตนาขัดขวาง ทำดาเมจ ใส่มอนสเตอร์ (ไม่รวม MVP) ที่ผู้ใช้บริการท่านอื่นลากหรือเก็บเลเวลอยู่ (พิจารณาเป็นกรณี) หากพบว่ามีการกระทำผิด บทลงโทษระงับ RO ID เป็นเวลา 3 วัน (การใช้ไอเทม Dead Branch และ Blood Twig ไม่รวมอยู่ในการพิจารณาบทลงโทษ)
  5. ห้ามผู้ใช้บริการเล่นการพนันภายในเกม หากพบว่ามีการกระทำผิด ทั้งเจ้ามือและผู้ร่วมเล่น จะลงโทษระงับการให้บริการ ID ถาวร และไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้
  6. ห้ามผู้ใช้งาน ใช้ข้อความในลักษณะ คุกคามทางเพศ หรือ เหยียดต่อเพศสภาพของผู้เล่นท่านอื่น หากพบว่ามีการกระทำผิด บทลงโทษ ระงับ ID 30 วัน ครั้งถัดไประงับไอดีถาวร รวมถึงไอดีอื่นๆใน Gnjoy และข้อมูลการสมัครเดียวกัน
  7. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการทำตัวแอบอ้างเป็นทีมงานโดยเจตนาหรืออ้างว่ารู้จักกับทีมงานของบริษัท Gravity Game Tech โดยกระทำในลักษณะแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และตัวบริษัทเอง หากพบเจอขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยถาวร และ ขอดำเนินคดีตามกฎหมาย
  8. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการติดตามเคสกรณี Hack ID / ตัวละครหาย / Item หาย / หรือสอบถามข้อมูลกรณีไอดีถูกระงับการให้บริการ เฉพาะแก่เจ้าของไอดีตัวจริงที่มีข้อมูลถูกต้องเท่านั้น (สามารถยืนยันด้วยบัตรประชาชนตัวจริงที่ลงทะเบียนไว้ในระบบได้) และจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 30/7 วันหลังจากเกิดเหตุ โปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ และขั้นตอนดำเนินการเมื่อถูกโจรกรรมข้อมูลในเกมได้ ทีนี่ (แนะนำใช้บริการ Google Authenticator เพิ่มความปลอดภัยในข้อมูลไอดีของท่าน คลิกทีนี่! )
   *** หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น Case Hack ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับแจ้งเรื่องดำเนินการเฉพาะผู้ที่เปิดใช้งาน Google Authenticator เท่านั้น ***

หมายเหตุ

1. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์รับแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล Ragnarok Online ID เฉพาะผู้ยืนยัน OTP Authentication เท่านั้น

2. ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการลงโทษตามกฎ กติกาการเล่นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การระงับ ID ที่เกิดจากโปรแกรมช่วยเล่น โปรแกรมโกง จะมีผลกับทุกเซิร์ฟเวอร์ของ Ragnarok Online

4. ในกรณีการแจ้งดำเนินการใด ๆ ทุกขั้นตอน หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการอย่างถาวร

5. ในกรณีที่ทีมงานต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบไอดีหรือตัวละครของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ความร่วมมือแก่ทีมงาน หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ อีกทั้งมีการขัดขวางหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงานของทางทีมงาน

6. หากกมีการกระทำเหนือสิ่งอื่นใดที่ไม่สมควรนอกเหนือจากกฎ กติกา ข้างต้นที่ทางทีมงานระบุไว้ จะลงโทษตามการพิจารณาของทีมงาน Ragnarok Online

7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎกติกาบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

8. ผู้ใช้บริการมีความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ระงับการใช้งาน Gnjoy ID ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากตัวเกมในทุกกรณี เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า รวมไปถึงกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

10. การกระจายข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ Gravity Game Tech Co., Ltd. หรือตัวบุคคล มีโทษระงับการให้บริการ 3 วัน หรือดำเนินคดีตามกฏหมายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น