All News

Update Guild War Second Edition

การต่อสู้เพื่อเเย่งชิงปราสาทสุดพิเศษทุกคนรอคอย คือการกิลวอร์เเบบ Second Edition ที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปเเบบของการเล่นเเละเเผนที่ต่างๆ ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำการเข้ายึดหินเหมือนกับการกิลวอร์ปกติ เเต่จะมีระบบป้องกันต่างๆ เช่น กำเเพง Guardian

อ่านเพิ่มเติม »