Events

Emerald Wing Scroll

ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม 20 มกราคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดลงทะเบียนสำหรับเซ็ตปฎิทินครบรอบ 20 ปี Ragnarok

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ใช้จ่าย Cash ครบตามเงื่อนไข และ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมลุ้นรับปฏิทินฟรี (ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทั้ง 2 กิจกรรม) หากมีมากกว่า 1

อ่านเพิ่มเติม »

2022 New Year Scroll

ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม 6 มกราคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 20 มกราคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

อ่านเพิ่มเติม »