แนะนำกสารเล่น

GAME GUIDE

การเก็บเลเวลจาก Eden Group สำหรับผู้เล่นใหม่ (Level 11-99)

Eden Group หรือ Paradise Team เป็นระบบหนึ่งในระบบ Renewal ที่จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่สามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นโดยการรับเควสจาก npc ของ Eden Group ซึ่งแต่ละช่วงของเลเวล เราจะได้รับภารกิจที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราทำภารกิจเสร็จสิ้น เราสามารถรับของรางวัลจาก npc ที่ให้ภารกิจกับเราทั้งค่าประสบการณ์หรือไอเทมที่จำเป็นในการเล่น 

ก่อนที่ผู้เล่นจะทำเควส จะต้องเข้าร่วม Eden Group โดยคุยกับEden Teleport Officerที่จะอยู่ใกล้ๆ กับพนักงาน Kafra ตามเมืองต่างๆ หรือสถานที่เปลี่ยนอาชีพในคลาส 1 

เมื่อเข้าไปใน Eden Group ให้คุยกับInstructor Boya of Para (moc_para01,25,35) และSecretary Lime Evenor (moc_para01,27,35) ที่ยืนอยู่ข้างๆ ตามลำดับเพื่อสมัครสมาชิก 

เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วจะสามารถรับเควสตามกระดานที่อยู่ภายใน Eden Group โดยรายละเอียดจะอยู่ด้านหลัง 

คำแนะนำในการทำเควส 

  1. ผู้เล่นสามารถตรวจสอบข้อมูลเควสโดยกดAlt+U ซึ่งจะมีรายการเควสที่รับมาพร้อมรายละเอียดข้างใน เช่น จำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด จำนวนไอเทมที่ต้องหา เป็นต้น 

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมประเภทBattle Manual เพื่อเพิ่ม EXP ที่ได้จากเควส 
  2. ผู้เล่นควรศึกษารายละเอียดก่อนการทำเควสเพื่อความรวดเร็วในการทำเควสเช่นมอนสเตอร์ไอเทมหรือแผนที่
  3. ผู้เล่นสามารถใช้คำสั่ง /whereเพื่อบอกตำแหน่งปัจจุบันในแผนที่นั้นๆ ได้ในกรณีที่ต้องการหา npc 

 

Level 11-25 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [11 – 25] (moc_para01,36,38) และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับSpikle (moc_para01,32,30) เพื่อรับรางวัล และสามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป 23 ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

Level 26-40 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [26 – 40] (moc_para01,38,38) โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย 

จะมีเควสทั้งหมด แบบให้เลือกทำ ดังนี้ 

เควสล่ามอนสเตอร์

เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับSponiac (geffen,103,42) เพื่อรับรางวัล 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

เควสส่งของ

เมื่อรับเควสแล้ว ให้คุยกับDieshin Man (moc_ruins,173,55) แล้วนำของไปส่งให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล (ซึ่งจะได้รับในทันที่ส่งของถึงเป้าหมายแล้ว) ดังนี้ 

– ส่ง Insecticide ให้กับZoologist (pay_fild07,82,89) จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice Potion 100 ea 

– ส่ง Honey ให้กับEntomologist (pay_fild03,30,253) จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice Potion 100 ea 

– ส่ง Blanket ให้กับBiologist (xmas_fild01,92,57) จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice Potion 100 ea 

หมายเหตุ: เราสามารถไปยังแผนที่ xmas_fild01 โดยคุยกับLink Santa (aldebaran,223,222) 

เควสหาไอเทม

เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับDasa (payon,179,66) เพื่อรับรางวัล 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

 

Level 41-55 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [41 – 55] (moc_para01,40,38) เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับกระดานอีกครั้งเพื่อรับรางวัล สามารถรับได้ทีละเควสเท่านั้น และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

 

Level 55-70 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [55 – 70] (moc_para01,42,38) โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

Level 71-85

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [71 – 85] (moc_para01,44,38) แล้วคุยกับ npc ที่ประจำอยู่ในเมืองนั้นๆ เพื่อทำเควสย่อย เมื่อทำเควสย่อยทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กลับมาคุยอีกครั้งเพื่อรับรางวัลและให้คุยอีกประมาณ 2-3 รอบเพื่อจบเควสนั้น สามารถรับได้ทีละเควสเท่านั้น และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้วจะไม่สามารถทำเควสเดิมได้อีกแต่สามารถรับเควสอื่นได้ทันที 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

ที่เมือง Morroc ให้คุยกับMeidi (morocc,35,174) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Sphinx Dungeon) 

ที่เมือง Geffen ให้คุยกับAncellia (geffen,146,132) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Glast Heim) 

 

ที่เมือง Al de baran ให้คุยกับJeanbai (aldebaran,144,230) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ใกล้กับเมือง Juno) 

ที่เมือง Al de baran ให้คุยกับLizingshetter (aldebaran,105,116) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Clock Tower) 

 

ที่เมือง Alberta ให้คุยกับFunfi (alberta,215,111) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ตามเกาะต่างๆ) 

 

Level 86-90 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [86 – 90] (moc_para01,48,175) ที่ชั้น ของ Eden Group HQ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับป้ายเดิมอีกครั้งเพื่อรับรางวัล โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

หมายเหตุ: ผู้เล่นที่จะทำเควสนี้จำเป็นต้องทำเควสAmatsu DungeonและเควสMoscovia Dungonเพื่อเข้าสู่ Dungeon บางแห่งได้ และสามารถใช้บริการเรือเหาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปบางพื้นที่ 

 

Level 91-99 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [91 – 99] (moc_para01,48,177) ที่ชั้น ของ Eden Group HQ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับป้ายเดิมอีกครั้งเพื่อรับรางวัล โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

 

การอัพเกรดอุปกรณ์ 

เราสามารถนำเครื่องป้องกันบางอย่างมาอัพเกรดให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย Energy Crystal โดยมีรายละเอียดของเครื่องป้องกันและสิ่งที่ต้องใช้ (ไม่ต้องสวมใส่)ดังนี้