28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.59 น. – 11 มิถุนายน 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

ตลอดเวลากิจกรรม Monster ที่อยู่ใน Map ต่อไปนี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น 2 เท่า!!

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *