ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

17 กุมภาพันธ์ 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 3 มีนาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Special Poring Package

ราคา (450 Cash)

กล่องของขวัญพิเศษที่จะสอบแต่สิ่งดีๆ ให้พวกคุณ เมื่อคุณเปิดมัน!

(คำเตือน : เมื่อเปิดใช้งานหลังวันที่ 3 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับ Special Red Pill Exchange)


 

Raven Of Tomb


 

Subject Cape (Malee) [1]


 

Poring Sunglasses K [1]


 

Fumi Fan


 

Poring Sunglasses K


 

Costume Sunglasses


 

Class Shadow Box (Shoes)

 


 

Class Shadow Box (Shield)

 


 

Angel Poring Wing [1]


 

Angel Poring Ring


 

Angel Poring Earrings [1]


 

Fishing Insect Net Shadow Armor


 

Scissor Hunting Shadow Armor


 

Vibration Dragon Killer Shadow Armor


 

Exorcist Corrupted Shadow Armor


 

Executioner Holy Water Shadow Armor


 

Penetration Shadow Shield


 

Penetration Shadow Shoes


 

[Scroll] DEX Biscuit Stick


 

[Scroll] VIT Biscuit Stick


 

[Scroll] Abrasive


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

[Scroll] Medium Life Potion


 

[Scroll] Megaphone


 

[Scroll] UltimateCook


 

Special Red Pill Exchange


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *