📢 รายการอัปเดต วันที่ 19 สิงหาคม 2564 📢

✨ Update

🛠️ แก้ไข

  • ไอเท็ม Spirtual Bandage [Unknow Item]
  • Fashionable Glasses [Fashion Item Q-Pet Lori Ruri]
  • แก้ไขคำอธิบาย [Face Worm Larva Card]
  • แก้ไขปัญหา Doram ไม่สามารถเปลี่ยนทรงผมกับ NPC Otter Samssoon ได้

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *