📢รายการอัปเดต วันที่ 3 มีนาคม 2565📢

✨ Update

 • Young Leaf Scroll (Link)
 • EXCHANGE MACHINE UPDATE (Link)
 • Update !! Holgren’s Shadow Smelting Hammer (Link)
 • UPDATE! Shadow Equipment Lapine Box March (Link)

 

✨ แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบาย ไอเทม
  Suprem Battle Pill
  Battle Pill
  Evil Marcher Hat
  Angel Egg
  YSF01 Greave
  Golden Angel Wing
  Hiking Boots
 • แก้ไขไอเทม [Scroll] Ultimate Cook ทำงานได้ถูกต้อง
 • แก้ไขรูป icon ของ [Scroll] Vit Biscuit Stick ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหา item Light Box ให้แสดงผลให้ถูกต้อง

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *