ระบบการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาช่วยให้สัตว์เลี้ยงของเพื่อนๆ เติบโตขึ้นกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เพิ่มความสามารถต่างๆที่ดีขึ้นให้กับตัวละครด้วยเช่นกัน

 


White Lady

กลายร่างจาก : Evil Nymph

ไอเท็มที่ต้องการ : Essence of Powerful Soul X 30 ,Cat Official Card x 10 ,Tiher Guised Fiend Card x 10 ,Dancing Dragon Card x 10

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย MSP + 2%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ MSP + 3%, ลด Delay หลังใช้สกิล 1%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร MSP + 4%, ลด Delay หลังใช้สกิล 2%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม MSP + 5%, ลด Delay หลังใช้สกิล 3%


Fire Golem

กลายร่างจาก : Golem

ไอเท็มที่ต้องการ : Stone Heart x 500 ,Magical Lithography x 3 ,Fire Golem Card x 1 ,Red Blood x 20

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย MaxHP + 200

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ MaxHP + 300

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร MaxHP + 400, เพิ่มความเสียหายทางเวทย์ธาตุ Fire ขึ้น 3%.

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม MaxHP + 500, เพิ่มความเสียหายทางเวทย์ธาตุ Fire ขึ้น 5%.


Rigid Nightmare Terror

กลายร่างจาก : Nightmare Terror

ไอเท็มที่ต้องการ : Burning Horseshoe x 500 ,Blue Herb x 100 ,Shell x 100 ,Nightmare Terror Card x 1

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย Int + 1

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ Int + 2

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร Int + 3 ,MSP + 1% ป้องกันการติดสถานะ Sleep

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม Int + 4 ,MSP + 3% ป้องกันการติดสถานะ Sleep


Cat o’ Nine Tails

กลายร่างจาก : Nine Tails

ไอเท็มที่ต้องการ : Sap Jelly x 3 ,Nine Tails x 999 ,Punisher x 1 ,Nine Tail Card x 1

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย CRI+2 ,HIT+2

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ CRI+3 ,HIT+3

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร CRI + 4, HIT + 4

เมื่อโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ จะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 300HP ทุกๆ 1 วินาทีในระยะเวลา 5 วินาที

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม CRI + 5, HIT + 5

เมื่อโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ จะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 400HP ทุกๆ 1 วินาทีในระยะเวลา 5 วินาที


Abandoned Teddy Bear

กลายร่างจาก : Teddy Bear

ไอเท็มที่ต้องการ : Small Needle Kit x 3 ,Cursed Seal x 300 ,Cursed Ruby x 50 ,Teddy Bear Card x 1

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย MSP + 50

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ MSP + 100

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร MSP + 150, เมื่อโจมตีทางเวทย์ มีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 30 SP ทุกๆ 1 วินาที เป็นเวลา 5 วินาที

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม MSP + 150, เมื่อโจมตีทางเวทย์ มีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 40 SP ทุกๆ 1 วินาที เป็นเวลา 5 วินาที


Ancient Mummy

กลายร่างจาก : Mummy

ไอเท็มที่ต้องการ : Spiritual Bandage x 3 ,Rune of Darkness x 200 ,Gold x 30 ,Ancient Mummy Card x 1

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย Hit + 4

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ Hit + 5

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร Hit + 6

เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ/ทางเวทย์แก่มอนสเตอร์เผ่าพันธุ์ Dragon ขึ้น 3%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม Hit + 6

เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ/ทางเวทย์แก่มอนสเตอร์เผ่าพันธุ์ Dragon ขึ้น 6%


Gloom Under Night

กลายร่างจาก : Hodremlin

ไอเท็มที่ต้องการ : Essence of Powerful Soul x 30 ,Hodremlin Card x 10 ,Agav Card x 10 ,Isilla Card x 10

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย MATK + 10

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ MATK + 20

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร MATK + 30, เพิ่ม Damage ทางเวทธาตุ Ghost และ Fire 5%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม MATK + 40, เพิ่ม Damage ทางเวทธาตุ Ghost และ Fire 7%


Moonlight

กลายร่างจาก : Cat o’ Nine Tails

ไอเท็มที่ต้องการ : Essence of Powerful Soul x 30, Munak Card x 10, Sohee Card x 10 ,Ninetail Card x 10

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย CRI + 3, HIT + 3

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ CRI + 4, HIT + 4

เมื่อโจมตีทางกายภาพ มีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 300HP 4 ครั้ง ทุกๆ 1 วินาที

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร CRI + 5, HIT + 5

เมื่อโจมตีทางกายภาพ มีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 400HP และ 10SP 4 ครั้ง ทุกๆ 1 วินาที

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม CRI + 6, HIT + 6

เมื่อโจมตีทางกายภาพ มีโอกาสเล็กน้อยที่จะฟื้นฟู 500HP และ 20SP 4 ครั้ง ทุกๆ 1 วินาที


Alicel

กลายร่างจาก : Teddy Bear

ไอเท็มที่ต้องการ : Rusty Screw x 500 ,Honey x 100 ,Bloody Page x 50 ,Teddy Bear Card x 1

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย ลด Variable Cast Time 2%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ ลด Variable Cast Time 3%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร ลด Variable Cast Time 4% เพิ่ม Damage ทางเวทธาตุ Neutral 3%

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม ลด Variable Cast Time 5% เพิ่ม Damage ทางเวทธาตุ Neutral 5%


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *