Illusion of Vampire

แดร็กคูล่า(แวมไพร์) มีความสามารถที่จะเลือกได้ว่า เขาจะฆ่ามนุษย์หรือทำให้มนุษย์กลายมาเป็นแวมไพร์ด้วยกัน มนุษย์คนหนึ่งที่กำลังจะตาย
ได้รับข้อเสนอจากแวมไพร์ที่จะช่วยให้เขากลายเป็นอมตะ แต่เพราะเขาต้องการที่จะเป็นมนุษย์ไปจนลมหายใจสุดท้ายจึงได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นไป
แต่สุดท้ายก่อนตาย เขากลับต้องกลายมาเป็นแวมไพร์ ซึ่งขัดต่อความปณิธานของตัวเอง ความเป็นมนุษย์ในอดีตและความเป็นสัตว์ประหลาดในปัจจุบันนั้น
ทำให้เขาทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก นี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งและความเข้าใจผิดกันระหว่างแวมไพร์ 2 ตน
และบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้มนุษย์หลงเหลือความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้

เงื่อนไข : จำกัด เลเวล 130 ขึ้นไป

จำนวนเควส
Main Quest : 1

Daily Quest : 6


Illusion of Vampire (Main Quest)


1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_dun01 132/223

เข้าไปสนทนากับ Grimm และ Mojo ที่กำลังทะเลาะกันอยู่ Mojo จึงขอให้นักผจญภัยช่วยตัดสินและเริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟัง

2.Grimm เล่าเล่าเรื่องสมุดโน้ตที่กลุ่มของเขาให้มาแล้วบอกให้อ่านสมุดโน้ต

อ่านสมุดโน้ตที่กลุ่มของ Grimm ให้มา

เมื่อคุยกับ Grimm อีกครั้ง เขาจะบอกว่าอยากรู้ว่ากลุ่มของเขาที่เข้าไปอีกฝั่งของสมุดโน้ตเป็นอย่างไรบ้าง

คุยกับ Grimm แล้วข้ามไปสู่อีกฝั่งของสมุดโน้ตเพื่อตามหา Sister Gem

3.หลังจากที่ Grimm ส่งมายังที่ต่อไปแล้ว ผู้เล่นจะพบกับ Gem ให้ผู้เล่นเข้าไปทำการสนทนา

เมื่อคุยกับ Gem เขาจะเล่าว่าพวกเขานัดมารวมตัวกันอีกครั้งหลังหลังจากที่แยกกันไปสำรวจ แต่มี Priest 1 คนกับ Wizard 1 คนยังไม่กลับมา เขาจึงขอร้องให้ออกไปค้นหาให้หน่อย

4.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 250/164 ผู้เล่นจะพบกับ Priest คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอยู่ ให้ผู้เล่นทำการสนทนา

5.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 81/135 ผู้เล่นจะพบกับ Wizard คนหนึ่งจึงลองคุยกับเขา
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Wizard ที่กำลังตามหา แต่เขาคือ Bomi ที่เป็นเจ้าของสมุดโน้ตเล่มนั้น และ Bomi จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟัง

6.เมื่อคุยกับ Bomi ที่นิ่งคิดไปสักพักหนึ่ง เขาจะเล่าเรื่องราวให้ฟัง และขอร้องให้หาวัตถุดิบสำหรับทำเลือดเทียมมาให้

(Sticky Blood 10 ea/ Mushroom Sap 10 ea – ไอเทมเควสแต่ละอัน สามารถหาได้จากการล่า Illusion Drainliar และ Illusion Black Mushroom)

7.เมื่อช่วยหาวัตถุดิบมาให้แล้ว Bomi จะกล่าวขอบคุณและบอกให้หากลุ่มให้เจอโดยเร็ว

8.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 189/97 เพื่อพบกับ Dracula
เมื่อผู้เล่นสนทนากับ Dracula จะได้ฟังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเขาและ Bomi หลังจากนั้นพักหนึ่ง King จะบอกให้รู้ว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้น

9.หลังจากที่ผู้เล่นทำการสนทนากับ King แล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 81/135
เมื่อผู้เล่นมาถึงที่ ที่ Bomi อยู่ จะพบว่า Bomi กำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มนักบวช ผู้เล่นจะต้องทำการโน้มน้าวกลุ่มนักบวชให้หยุดการต่อสู้

10.หลังจากบทสนทนาจบลงให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ Wizard อีกครั้ง

เมื่อมาถึงที่ที่ Bomi อยู่ จะพบว่า Bomi กำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มนักบวช พอโน้มน้าวกลุ่มนักบวชแล้ว กลุ่มนักบวชจะขอปรึกษากันครู่หนึ่ง

11.เมื่อบทสนทนาจบลงแล้วให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Gem ที่พิกัด /navi gef_d01_i 113/230

เมื่อคุยกับ Sister Gem เขาจะขอให้ช่วยไปบอก Grimm ว่าพวกเขาจะรั้งอยู่ที่นั่นเพื่อคอยจับตาดูแวมไพร์

12.หลังจบบทสนทนากับ Gem แล้ว ผู้เล่นจะถูกส่งกลับไปหา Grimm ให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ Grimm เป็นอันเสร็จสิ้นเควส

เมื่อเล่าเรื่องจากอีกฝั่งของสมุดโน้ตให้ Grimm ฟังแล้ว เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้

(ของรางวัล : EXP – 2,000,000/ JOBEXP – 2,000,000/ Illusion Stone 5 ea )


ส่งคนตายทั้งหมดกลับสู่พื้นดิน (Daily Quest)

เงื่อนไข : เลเวล130 ขึ้นไป / ต้องทำการผ่านเควส Illusion of Vampire

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 113/230 เพื่อพบกับ Gem
เมื่อคุยกับ Gem เขาจะขอให้จัดการมอนสเตอร์ Undead 3 ชนิด อย่างละ 10 ตัว
(Restless Zombie 10 ตัว ,Illusion Zombie 10 ตัว ,Illusion Ghoul 10ตัว

2.หลังจากที่จัดการทั้งหมดแล้ว เมื่อกลับไปหาเขา เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้
(ของรางวัล : EXP – 500,000/ JOBEXP – 500,000/ Illusion Stone 1 ea) – คูลดาวน์เวลาตี 4 ของทุกวัน


ความฝันอันหวานชื่น (Daily Quest)

เงื่อนไข : เลเวล130 ขึ้นไป / ต้องทำการผ่านเควส Illusion of Vampire

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 116/228 เพื่อรับเควสจาก Antoine
เมื่อคุยกับ Antoine เขาจะขอให้ไปหา Wavy Mane 20 ea มาให้เพื่อทำการวิจัยความฝัน
(Wavy Mane – 20 ea(จะได้รับจากการกำจัด Illusion Nightmare)/ กำจัด Illusion Nightmare – 10 ตัว)

2.หลังจากที่รวบรวมไอเทมทั้งหมดและจัดการมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับไปหาเขา เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้
(ของรางวัล : EXP – 500,000/ JOBEXP – 500,000/ Illusion Stone 1 ea) – คูลดาวน์เวลาตี 4 ของทุกวัน)


เลือดเทียมที่ไม่น่าอภิรมย์ (Daily Quest)

เงื่อนไข : เลเวล130 ขึ้นไป / ต้องทำการผ่านเควส Illusion of Vampire

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi gef_d01_i 81/135 เพื่อพบกับ Wizard เพื่อทำการรับภารกิจ
เมื่อคุยกับ Bomi เขาจะขอกให้ไปหาวัตถุดิบสำหรับทำเลือดเทียมมาให้
(Sticky Blood 10 ea/ Mushroom Sap 10 ea/ Illusion Drainliar 5 ตัว/ Illusion Black Mushroom 5 ตัว)

2.หลังจากที่รวบรวมไอเทมทั้งหมดและจัดการมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับไปหาเขา เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้
(ของรางวัล : EXP – 500,000/ JOBEXP – 500,000/ Illusion Stone 1 ea) – คูลดาวน์เวลาตี 4 ของทุกวัน

หมายเหตุ : ทุก ๆ ครั้งที่นำไอเทมไปส่งให้ Bomi GlobalVar จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1
เมื่อเลข GlobalVar ถึง 30 Bomi จะคลั่งและกลายเป็นมอนสเตอร์บอสระดับกลาง “Bomi”
ถ้าไม่สามารถกำจัดมอนสเตอร์ “Bomi” ได้ภายใน 1 ชั่วโมง มอนสเตอร์ “Bomi” จะได้สติ(หายไป) แล้วกลับมาเป็น NPC Bomi อีกครั้ง
หากภายใน 1 ชั่วโมงสามารถกำจัด “Bomi” ได้ บอส “Illusion Dracula” จะออกมา
ถ้าไม่สามารถกำจัดบอส “Illusion Dracula” ได้ภายใน 2 ชั่วโมง บอส “Illusion Dracula” จะหายไปและ NPC Bomi จะปรากฏออกมา
ในระหว่างที่บอสระดับกลางหรือบอสออกมา ในตำแหน่งที่ NPC Bomi อยู่จะมี NPC ผู้ดูแลออกมาแทน
และจำสามารถรับเควสหรือส่งเควสกับ NPC นี้แทน NPC Bomi ได้


มันช่างน่ารำคาญจริง ๆ (Daily Quest)

เงื่อนไข : เลเวล130 ขึ้นไป / ต้องทำการผ่านเควส Illusion of Vampire

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ King ที่พิกัด /navi gef_d01_i 185/97
เมื่อคุยกับ King เขาจะขอให้ไปหา Short Bat Hair สำหรับทำผ้าคลุมมา และขอให้กำจัด Illusion Drainliar ให้
(Short Bat Hair 20 ea/ Illusion Drainliar 10 ตัว)

2.หลังจากที่รวบรวมไอเทมทั้งหมดและจัดการมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับไปหาเขา เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้
(ของรางวัล : EXP – 500,000/ JOBEXP – 500,000/ Illusion Stone 1 ea) – คูลดาวน์เวลาตี 4 ของทุกวัน)


ลำบากแค่ไหนก็ไม่หยุดเรียนรู้ (Daily Quest)

เงื่อนไข : เลเวล130 ขึ้นไป / ต้องทำการผ่านเควส Illusion of Vampire

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Wizard ที่พิกัด /navi gef_d01_i 191/96
หลังจากรับเควสประจำวันจาก King แล้ว เมื่อไปคุยกับ Jojo เขาจะขอให้ไปหา Shining Spore 10 ea กับ Cluster of Nightmares 10 ea มาให้
(Shining Spore 10 ea/ Cluster of Nightmares 10 ea)

2.หลังจากที่รวบรวมไอเทมทั้งหมดแล้ว เมื่อกลับไปหาเขา เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้
(ของรางวัล : EXP – 500,000/ JOBEXP – 500,000/ Illusion Stone 1 ea) – คูลดาวน์เวลาตี 4 ของทุกวัน)


ความสงสัยเป็นสัญชาตญาณ (Daily Quest)

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Mojo ที่พิกัด /navi gef_dun01 134/224
เมื่อคุยกับ Mojo เขาจะขอให้ไปหาไอเทมสำหรับทำการสำรวจมาเนื่องจากเขารู้สึกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอีกฝั่งของสมุดโน้ต
(Dried Yggdrasil Leaf 10 ea/ Suspicious Pentacle 10 ea/ Restless Zombie – 5 ตัว/ Illusion Zombie – 5 ตัว)

2.หลังจากที่รวบรวมไอเทมทั้งหมดและจัดการมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับไปหาเขา เขาจะกล่าวขอบคุณและมอบรางวัลให้
(ของรางวัล : EXP – 500,000/ JOBEXP – 500,000/ Illusion Stone 1 ea) – คูลดาวน์เวลาตี 4 ของทุกวัน)


การอัพเกรดไอเทม Illusion

Great Merchant อัพเกรดจะอยู่ที่พิกัด  /navi gef_dun01 139/228

NPC ที่จะอัพเกรด Weapon 5 ชนิด, Garment 1 ชนิดและ Accessory ที่เจาะรู 2 ชนิดที่มีขั้นอัพเกรดตั้งแต่ 9 ขึ้นไปให้

Weapon
1. Illusion Infiltrator – ติดตั้ง Neo Infiltrator[1] +9 1 ea/ Illusion Stone 80 ea/ Torn Paper 20 ea
2. Illusion Sharpened Legbone of Ghoul – ติดตั้ง Sharpened Legbone of Ghoul +9 1 ea / Illusion Stone 10 ea/ Cluster of Nightmares 100 ea
3. Illusion Wizardry Staff – ติดตั้ง Wizardry Staff +9 1 ea / Illusion Stone 40 ea/ Suspicious Pentacle 100 ea
4. Illusion Ballista – ติดตั้ง Ballista[1] +9 1 ea / Illusion Stone 50 ea/ Shining Spore 100 ea
5. Illusion Apocalypse – ติดตั้ง Book of the Apocalypse +9 1 ea / Illusion Stone 50 ea/ Well-dried Clover 10 ea

Armor
1. Illusion Ancient Cape – ติดตั้ง Ancient Cape[1] +9 1 ea/ Illusion Stone 30 ea/ Short Bat Hair 200 ea

Accessory
1. Illusion Skull Ring – Skull Ring[1] 1ea/ Illusion Stone 50 ea/ Dried Yggdrasil Leaf 400 ea
2. Illusion Ring – Ring[1] 1ea/ Illusion Stone 50ea/ Suspicious Pentacle 400ea


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *