📢รายการอัปเดต วันที่ 11 สิงหาคม 2565📢

 

✨ Update

  • Malangdo Costume (August) (Link)
  • Enchant Stone Box 18 (Link)
  • Update List Lapine Box (Costume Enchant Stone) (Link)
  • Update List Lapine Box (Costume) (Link)
  • Spend Promotion August (Link)

✨  กิจกรรม

  • กิจกรรม Battle Pass : Limit Break Season (Link)
    ตรวจสอบเควสประจำสัปดาห์ (Link)
  • Parallel World of Midgard 2022 (11 สิงหาคม 2565 – 8 กันยายน 2565) (Link)

 

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *