ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

18 สิงหาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 1 กันยายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

Melody Scroll

ม้วนคัมภีร์แห่งเสียงเพลง เสียงของกีต้าเมทัลที่คึกคะนอง ผสมผสานกับจังหวะดนตรีที่แข็งขัน
ผู้ที่เปิดมันออกมา จะไม่มีวันลืมดนตรีที่บรรเลงออกมาอย่างกึกก้องได้แน่นอน
(หากเปิดใช้งานไอเท็มหลังวันที่ 1 กันยายน 2565 จะไม่ได้รับ Special Drop D Chain Exchange)

ราคา 450 Cash


 


  

 


รายการไอเท็ม Not For Sale ของกาชานี้

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *