ระยะเวลาจำหน่าย : 11 กรกฎาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 25 กรกฏาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

โปรดระวัง ! ม้วนคำภีร์ใบนี้เก็บเสือดุร้ายเอาไว้อยู่ !
(คำเตือน : หากเปิดใช้หลังวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จะไม่ได้รับ Special Tiger Mask Exchange)


Exchange Machine 2.0 [Special Tiger Mask Exchange]

ทุกการเปิดใช้งาน Scroll ในช่วงเวลาที่กำหนดจะได้รับ Special Exchange 1ea เป็น Must Item!

Special Exchange 100ea จะสามารถเปิดตู้ Exchange Machine ได้ 1 ครั้ง

ทุกการเปิดตู้ Exchange Machine จะได้รับ 1 Point หากสะสมครบ 5 Point จะสามารถได้รับไอเทม SSS Rare แบบ [Not For Sale] ฟรี 1 ครั้ง


Sealed Nightmare Amon Ra Card


King Of Elemental Ring [1]


Tiger Howling Suit [1]


Time Jewel Earring [1]


Full Penetration Shadow Box


Bio Headgear Box


True Gemstone Shadow Box

True Gemstone Shadow Armor

True Gemstone Shadow Shoes

True Gemstone Shadow Earring

True Gemstone Shadow Pendant


Zodiac Boots Box


Ancient Hero’s Modification Coupon I


Ancient Hero’s Modification Coupon II


Ancient Hero’s Modification Coupon III


Psychic Shadow Shoes


Psychic Shadow Shield


Psychic Shadow Armor


Tiger Cannon Shadow Earring


Tiger Cannon Shadow Pendant


Tiger Cannon Shadow Weapon


Dust Shadow Shoes


Dust Shadow Shield


Dust Shadow Armor


Gemstone Shadow Weapon


Class Shadow Cube


[Scroll] Small Life Potion


[Scroll] Medium Life potion


Lapine Box (Malangdo Costume)


Automatic Module Box


Illusion Module Box


[Scroll] Tyr’s Blessing


[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


➡ Website Officia Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *