ระยะเวลาจำหน่าย : 18 พฤษภาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 1 มิถุนายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

กาชาที่รวบรวมไอเท็ม Best Seller ในปี 2022 ไว้

เฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี Ragnarok Gravity Thailand

(คำเตือน : หากเปิดใช้หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ จะไม่ได้รับ 3rd Anniversary Guarantee Ticket)


3rd Anniversary Guarantee Ticket

คูปองสุดพิเศษที่ได้รับจากการเปิด Royal Banquet Scroll สะสมครบ 500 ชิ้นจะสามารถนำไปใช้แลกของรางวัลพิเศษในช่วงเฉลิมฉลองครบรอบสามปีได้

(ไอเท็มชิ้นนี้จะถูกลบในวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

NPC Mimic 3rd Anniversary พิกัด /navi prt_fild08 175/362


The Spirit Of World


Vassalage Necklace


Brooch of Matador [1]


Raphin P. Necklace [1]


Raven Of Tomb


DID Cape [1]


Bastawtozaq Heart [1]


Helmet Of Siegfried TH [1]Subject Cape (Range) [1]Subject Cape (Magic) [1]


Subject Cape (Melee) [1]


Hunting Shoes [1]Vassalage Ring [1]Doram Shield [1]


Inception Ring [1]

 


Adora Shadow Cube


Rampage Shadow Cube


Menace Shadow Cube


Arm Shadow Cube


Cannon Cart Shadow Cube


Rolling Shadow Cube


Rainstorm Shadow Cube


Crimson Shadow Cube


Arrow Shadow Cube


Dust Shadow Cube


Genesis Shadow Cube


Cold Breath Shadow Cube


Fire Breath Shadow CubeConvex Mirror Box


Holgren’s Shadow Smelting Hammer


Shadow Random Option Box


Class Shadow Cube

 


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)

 


Endless Cat Hand Ticket 7day Box


[Scroll] Small Life Potion


[Scroll] Medium Life potion


[Scroll] Tyr’s Blessing


[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *