📢 รายการอัพเดต วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 📢

 

✨ Update

  • Spend Promotion July 2023 (Click)

 

✨ กิจกรรม

  • Ragnarok 3rd Anniversary Event | Adventure of Throne (Click)

(15 พฤษภาคม 2566 – 20 กรกฏาคม 2566)

  • Event การล่อลวงของงูร้าย (Click)

(6  – 20 กรกฏาคม 2566)

 

🛠️ รายการแก้ไข

  • แก้ไขการแสดงผลของ Modification Orb (Above All) ให้ทำงานให้ถูกต้อง
  • แก้ไข Spirte ของ Item Temple Lottery Ticket ให้แสดงผลให้ถูกต้อง

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *