Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Promotion

Update Malangdo July 2022 : Limited Costume 7 Days

อัพเดทคอสตูมใหม่ และ คอสตูม Limited!  * Limited Costume อยู่เพียง 1 อาทิตย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 27 กรกฎาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)*   ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่       Limited Costume : Costume Spotlight ระยะเวลาขาย : 21 กรกฎาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 27 กรกฎาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) /aura, /aura2 เอฟเฟกต์คอสตูมไม่หายไป /effect สามารถตัดเอกเฟกต์คอสตูมดังกล่าวได้ Costume Nydhog’s Rumor   Costume Dog Officer …