ถุงมือที่ใช้ เหรียญ   Splendide Coin ในการแลก โดยเหรียญ Splendide Coin จะหาได้จากการทำภาระกิจรายวัน
สามารถแลกกับ NPC  Armor Merchant Naphara


โดย NPC นี้จะอยู่เมือง Eclage ecl_in01 66 95

 โดยอัตตราการแลกเปลี่ยนจะใช้ Splendide Coin จำนวน 10 ชิ้นต่อถุงมือ 1 ชิ้น 

 


 

คุณสมบัติถุงมือจะมีดังนี้

Agi Glove


Str Glove

 


Vit Glove


Int Glove


Luk Glove


Dex Glove

 


 

Socket Expert

สามารถนำ  Splendide Coin x 5 ไปเจาะ Socket ให้ถุงมือเพิ่มได้ใน NPC ที่ยืนข้างๆกัน

Socket Expert Nattuer

 

** หากเพิ่มออฟชั่นล้มเหลว ไอเท็มจะสูญหาย


 

ตัวอย่าง 

Glove [ ] หลังจากเจาะสำเร็จ

 


 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *