ระยะเวลา 22 มิถุนายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 13 กรกฏาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เปิดจำหน่ายสินค้าพิเศษแบบจำกัดเวลา

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 13 กรกฏาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

2. รายการสินค้า (จำกัดอย่างละ 50ea ต่อ 1 RO ID)

   • (Limited) HD Oridecon Box (30) ราคา 6,900 Cash
   • (Limited) HD Elunium Box (30) ราคา 6,900 Cash
   • (Limited) HD Bradium Box (30) ราคา 6,375 Cash
   • (Limited) HD Carnium Box (30) ราคา 6,375 Cash

* คำเตือน เมื่อเปิดกล่องออกแล้วไอเทมจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

3. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโปรโมชั่นกรณีพบปัญหาได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


(Limited) HD Oridecon Box (30)


(Limited) HD Elunium Box (30)


(Limited) HD Bradium Box (30)


(Limited) HD Carnium Box (30)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *