ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

21 กรกฎาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 4 สิงหาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Holy Justice Scroll

ม้วนคัมภีร์ที่บรรจุสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมเอาไว้

ราคา 450 Cash

 


 

 

 

 

 

 

 


ไอเท็ม Not For Sale

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *