รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของอัพเดท Episode 17.1 

วิธีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ OS, วิธีการแลก Weapon Modification Device

วิธีติดตั้งความสามารถให้กับอุปกรณ์ Illusion, วิธีสุ่มความสามารถให้อาวุธ OS

รายละเอียดอาวุธ OS, รายละเอียดอุปกรณ์ Illusion

การ์ดอัพเดทใหม่ๆ และ มอนสเตอร์ใหม่!

 


 

วิธีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ OS

เงื่อนไข : ต้องเป็นตัวละครที่จบเควสเนื้อเรื่อง 17.1 แล้ว (อ่านวิธีทำเควส)

 

ชื่อ NPC Elyumina
พิกัด NPC sp_cor 111 130
หน้าที่ 1. แลกอาวุธ OS

2. แลก Illusion Armor

1.แลกอาวุธ OS

วัตถุดิบที่ใช้ : Broken Weapon 1 ea และ Unknown Part 50 ea

ผลลัพธ์ : จะทำการสุ่มอาวุธ OS ออกมา 1 ชิ้น จากรายการดังนี้

ดังนี้ Cannon Rapier-OS, Beam Claymor-OS, Rutilus Stick-OS, Circuit Board-OS, Blasti-OS,

Saphir Mace-OS, Virtual Bow-OS, MH-P89-OS, Meuchler-OS, Burning Knuckle-OS,

HR-S55-OS, Kuroiro-OS, AC-B44-OS, Boost Lance-OS, Ultio-OS, Electric Fox-OS

 

2. แลก Illusion Armor

วัตถุดิบที่ใช้ : Cor Core 50 ea

ผลลัพธ์ : เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ 1 ชิ้น จากรายการดังนี้

Illusion Armor A-type, Illusion Armor B-type, Illusion Engine wing A-type,

Illusion Engine wing B-type, Illusion Leg A-type, Illusion Leg B-type

Illusion Booster R, Illusion Booster L, Illusion Battle Chip R, Illusion Battle Chip L

 


 

วิธีการแลก Weapon Modification Device

เงื่อนไข : ต้องเป็นตัวละครที่จบเควสเนื้อเรื่อง 17.1 แล้ว (อ่านวิธีทำเควส)

 

ชื่อ NPC Rebellion
พิกัด NPC sp_cor 108 130
หน้าที่ 1. แลก Weapon Modification Device

2. แลก Modification Module

 

1. แลก Weapon Modification Device – ไอเท็มสำหรับติดตั้ง Random Option ให้อาวุธ OS

วัตถุดิบที่ใช้ : Cor Core 5 ea หรือเงิน 1,000,000 zeny

ผลลัพธ์ : เลือกระหว่าง Weapon Modification Device (Physical) หรือ Weapon Modification Device (Magic) 1 ชิ้น

โดยจะสุ่มเกรดของ Device ข้างต้นที่เลือก

มีทั้งหมด 3 ชนิดคือ แบบธรรมดา, High-grade และ Finest

แต่ละชนิดของ Device จะให้ค่าความสามารถแตกต่างกัน

 

2. แลก Armor Modification Module – ไอเท็มสำหรับติดตั้ง Option ให้ Illusion Armor ต่างๆ

วัตถุดิบที่ใช้ : Unknown Part 30 ea และ Cor Core 5 ea

ผลลัพธ์ : สุ่มรับ Modification Module 1 ชนิด จาก 36 ชนิด

 


 

วิธีติดตั้งความสามารถให้กับอุปกรณ์ Illusion

 

ชื่อ NPC RS26
พิกัด NPC sp_cor 106 136
หน้าที่ ติดตั้งความสามารถให้อุปกรณ์ Illusion

 

วิธีติดตั้งความสามารถ

สวมใส่อุปกรณ์ที่ต้องการ Enchant และเตรียม Modification Module ที่ต้องการให้พร้อม

พูดคุยกับ NPC และติดตั้งตามเงื่อนไข

การติดตั้ง Module จะติดตั้งที่ Slot ใดของอุปกรณ์ก็ได้ โดยจะติดตั้งสำเร็จ 100%

โดยมีรายละเอียดความสามารถและอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งความสามารถของแต่ละ Module มีดังนี้

หมายเหตุ

  • “Slot ที่ใช้” หมายถึง Module ดังกล่าวจะสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันได้กี่ครั้ง 

 


การสุ่มความสามารถให้อาวุธ OS

เมื่อแลก Modification Device ชนิดต่างๆ มาแล้ว ให้กดใช้งาน

แล้วนำอาวุธ OS ที่ต้องการสุ่มความสามารถใส่เข้าไป

จะติดตั้งความสามารถแบบสุ่มออกมา

รายละเอียด Random Option ที่มีโอกาสได้รับ แยกตามชนิดของ Device

หมายเหตุ

  • Modification Device ทุกชนิดสามารถ แลกเปลี่ยน, ตั้งร้านขายของได้

 


 

รายละเอียดอุปกรณ์ OS

Kurorio-OS [2]

 

HR-S55-OS [2]

 

Circuit Board-OS [2]

 

Cannon Rapier-OS [2]

 

Burning Knuckle-OS [2]

 

Boost Lance-OS [2]

 

Blasti-OS [2]

 

Beam Claymore-OS [2]

 

AC-B44-OS [2]

 

Virtual Bow-OS [2]

 

Ultio-OS [2]

 

Saphir Mace-OS [2]

 

Rutilus Stick-OS [2]

 

MH-P89-OS [2]

 

Meuchler-OS [2]

 

Electric Fox-OS [2]

 


 

รายละเอียดอุปกรณ์ Illusion

 

Illusion Leg A-Type [1]

 

Illusion Leg B-Type [1]

Illusion Engine Wing A-Type [1]

 

Illusion Engine Wing B-Type [1]

 

Illusion Booster R [1]

 

Illusion Booster L [1]

 

Illusion Battle Chip R [1]

 

Illusion Battle Chip L [1]

Illusion Armor A-Type [1]

 

Illusion Armor B-Type [1]

 


 

อัพเดทการ์ดใหม่!

 

 

R48-85-Bestia Card

EL A17T Card

Miguel Card

Ballare Card 

Venenum Card

Twin Caput Card

Dolor Card

Sanare Card

Plaga Card

Mutant Venenum Card

Mutant Twin Caput Card

Mutant Plaga Card

Mutant Dolor Card 

Greater Sanare Card

Greater Ballare

E-EA1L CARD

E-EA2S Card


 

มอนสเตอร์และแมพใหม่!

  1. มอนสเตอร์
รูปมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ Level HP เผ่า ธาตุ ขนาด EXP Job EXP
Heart Hunter Bellare 120 29,619 Demi-Human Neutral2 Medium 3,291 2,633
Heart Hunter Sanare 120 30,159 Demi-Human Neutral2 Medium 3,351 2,681
Greater Heart Hunter Sanare 168 482,327 Angel Shadow3 Medium 43,848 30,694
Greater Heart Hunter Bellare 165 473,302 Demi-Human Neutral3 Medium 43,027 30,119
Dolor 122 40,204 Demi-Human Poison2 Medium 4,467 3,574
Mutant Dolor 173 742,501 Brute Poison3 Medium 67,500 47,250
Venenum 123 40720 Brute Poison2 Medium 4,449 3,574
Mutant Venenum 176 755,670 Demi-Human Neutral3 Medium 68,697 48,088
Twin Caput 125 41,735 Demi-Human Shadow2 Medium 4,637 3,710
Mutant Twin Caput 175 750,501 Demi-Human Shadow2 Medium 68,227 47,759
Plaga 164 466,948 Dragon Neutral2 Medium 42,450 29,715
Mutant Plaga 178 760,548 Dragon Neutral2 Medium 69,141 48,399
E-EA2S 117 26,200 Formless Neutral2 Large 2,724 2,395
E-EA1L 116 24,810 Formless Neutral4 Medium 2,688 2,453
R48-85-Bestia 174 4,885,000 Brute Neutral4 Large 9,770,000 6,513,333
EL1_A17T

118 16,412,000 Formless Neutral3 Large 2,639,829 2,292,824
Miguel

115 8,600,000 Demi-Human Wind4 Medium 1,200,000 900,000

 

 

2. แมพใหม่

 

ชื่อแมพ : Os Field

พิกัด : sp_os

มอนสเตอร์ที่พบ : Heart Hunter Bellare, Heart Hunter Sanare, Dolor, Venenum, Twin Caput

สนามฝึกหนึ่งที่พวก Heart Hunter สร้างขึ้นและใช้ฝึกฝนอย่างจริงจัง

เป็นเขตแดนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาความลับ

 

Rudus Dungeon

สถานที่มีร่องรอยการวิจัยที่ล้มเหลวหลังจากการทดลองมากมายหลายอย่างถูกทิ้งร้างไว้

สมัยก่อนที่นี่เป็นทั้งเหมืองและโรงถลุงแร่ที่รุ่งเรือง แต่ในตอนนี้เป็นเพียงนรกที่ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นและความตายเท่านั้น

ชื่อแมพ : Rudus Floor 1

พิกัด : sp_rudus

มอนสเตอร์ที่พบ : Dolor, Venenum, Twin Caput

 

ชื่อแมพ : Rudus Floor 2

พิกัด : sp_rudus2

มอนสเตอร์ที่พบ : Greater Heart Hunter Sanare, Greater Heart Hunter Bellare, Mutant Dolor, Plaga, R48-85-Bestia

 

ชื่อแมพ : Rudus Floor 3

พิกัด : sp_rudus3

มอนสเตอร์ที่พบ : Mutant Dolor, Mutant Venenum, Mutant Twin Caput, Mutant Plaga

 

ชื่อแมพ : Special Security Area, Cor

พิกัด : sp_cor

ศูนย์วิจัยที่เหล่านักวิจัยที่ถูกไล่ออกจากองค์กรสร้างขึ้นอย่างลับ ๆ สิ่งก่อสร้างที่แม้แต่องค์กรก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ 

แต่มีเหตุผลอะไรกันถึงต้องมาสร้างในป่าแบบนี้?!

 

ชื่อแมพ : Cat on a Bullet Bar

พิกัด : pub_cat

บาร์ที่จะถูกใช้เป็นฐานบัญชาการและดำเนินแผนการในพื้นที่ใกล้เคียง Einbroch ในอนาคต

นอกจากจะเป็นบาร์ที่ผู้คนจำนวนมากใน Einbroch ต่างชื่นชอบแล้ว

ยังเป็นฐานลับของ Rebellion ที่สืบทอดกันมาอีกด้วย

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *