LIMIT BREAK! scroll

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

ระยะเวลาโปรโมชั่นการวางจำหน่ายไอเท็ม : 4 กุมภาพันธ์ 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่


 

**ข้อควรระวัง** : เมื่อใช้ Unifrom Repair Kit เพื่อติดตั้ง Option Kafra Unifrom จะทำให้ Kafra Unifrom สูญเสียการอัปเกรดทั้งหมดและการ์ดไปWebsite Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/