ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

23 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 7 กรกฎาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Matrix Scroll

ราคา 450 Cash

 


 

 

คอนเทนท์พิเศษเพิ่มเติม

เสื้อ Anti Magic Manteau และ [Not For Sale] Anti Magic Manteau จะสามารถ Enchant ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยการใช้หิน Geffen Secret Stone 

สุ่มความสามารถตามตารางด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายละเอียดไอเท็ม Not For Sale 


 

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *