เปิดแล้วแมพเทสดาเมจใหม่!
สามารถเทสดาเมจได้ทั้งธาตุ,ขนาด และเผ่า 23 ประเภท!

 

สามารถเข้าใช้บริการเทสดาเมจได้ที่ NPC Training Master (บริเวณไข่ Dummy ในพรอนเทร่า)

โดยโซนบน จะไปยังบริเวณ Dummy ประเภทขนาด 

โซนล่างจะไปยังบริเวณ Dummy ประเภทธาตุและเผ่า


ประเภทของ Dummy

Dummy ประเภทขนาด (Size) มี 3 ประเภท

Race Formless
Size เล็ก,กลาง,ใหญ่
Type Boss
Property Neutral Lv1
Lv. 100

Dummy ประเภทธาตุ (Property) มี 10 ประเภท

Race Formless
Size กลาง
Type Boss
Property Neutral Lv1, Water Lv1, Earth Lv1, Fire Lv1, Wind Lv1,
Poison Lv1, Holy Lv1, Shadow Lv1, Ghost 1Lv, Undead Lv1
Lv. 100

Dummy ประเภทเผ่า (Race) มี 10 ประเภท

Race Formless, Dragon, Brute, Demi-Human, Insect, Fish, Demon, Plant, Angel, Undead
Size กลาง
Type Boss
Property Neutral Lv1
Lv. 100

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *