📢 รายการอัพเดต วันที่ 14 กันยายน 2566 📢

 

✨ Update

 • [Event] Ragnarok Assemble War [14 ก.ย. – 12 ต.ค.] (Click)

 • Update! Enchant Exotic Temporal Ring (Click)

 • Spend Promotion September 2023 (Click)

 • Flash Sale The Infinity Scroll & Unlimited Giant Fly Wing (Click)

 • ปรับเปลี่ยน Damage Display จากสูงสุดที่ 999,999 จะแสดงผลเป็นหน่วย k (พัน) เช่น 1,000k เท่ากับ 1,000,000

⚙️รายการเพิ่มเติม

 • เปิดให้สามารถเล่น War of Emperium ได้ตามปกติ

🛠️รายการแก้ไข

 • แก้ไขให้สามารถใช้ระบบ Navigation ค้นหา Npc Sierra ได้ปกติ
 • แก้ไขความสามารถ Combo ของ Item Fallen Protect Manteau และ +11 Old Protect Of Crown ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • แก้ไขให้ Wood Goblin Card และ Dark Priest Card ดรอปแล้วเสาแสงปรากฏ
 • แก้ไขความสามารถของ Bellum Buster / Bellum Scare / Bellum Arbalest ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • แก้คำอธิบายของไอเทมดังนี้ให้ถูกต้อง
  Bellum Buster แก้ไขคำอธิบายเป็น ลด SP ของเป้าหมาย 10% เมื่อทำการโจมตีแบบปกติ แต่ไม่ลดค่า HP (การโจมตีด้วย Skill ไม่มีผลกับคุณสมบัตินี้)
  Bellum Scare แก้ไขคำอธิบายเป็น ลด SP ของเป้าหมาย 10% เมื่อทำการโจมตีแบบปกติ แต่ไม่ลดค่า HP (การโจมตีด้วย Skill ไม่มีผลกับคุณสมบัตินี้)
  Bellum Arbalest แก้ไขคำอธิบายเป็น ลด SP ของเป้าหมาย 4% เมื่อทำการโจมตีแบบปกติ แต่ไม่ลดค่า HP (การโจมตีด้วย Skill ไม่มีผลกับคุณสมบัตินี้)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *