📢 รายการอัพเดต วันที่ 28 ธันวาคม 2566 📢

 

✨ Update

 • 2024 New Year Party Scroll (CLICK)

 • Special Firecracker Exchange (CLICK)

 

✨ Event

 • New Year Adventure [30 พ.ย. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 • 2023 Snow Flower Festival [14 ธ.ค. 2566 – 11 ม.ค. 2567] (CLICK)

 • Refine Rate Up Event กิจกรรมเพิ่มอัตราสำเร็จการตีบวก [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 • Blacksmith Blessing Event [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 • EDDA Bio Lab Guarantee Event [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 

⚙️ รายการเพิ่มเติม

 • เพิ่ม NPC Yellow Dack สำหรับกรอก item code ลับที่ได้จากกิจกรรม Streamer Christmas Party (/navi prt_fild08 159/356)

  • รหัสลับแบ่งออกเป็น 2 โค๊ด
  • สามารถเติมใช้งานได้ ตัวละครละ 1 ครั้ง
  • ระยะเวลาใช้งาน วันที่ 28 ธ.ค. 2566 – 4 ม.ค. 2567 (23:59 น.)

⚙️ รายการแก้ไข

 • แก้ไข [Event] Fate Dagger ที่สวมใส่การ์ด 3 ใบจะสามารถแลกเป็นอาวุธ Repent Slasher [3] ได้เท่านั้น

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *