📢 รายการอัพเดต วันที่ 4 มกราคม 2566 📢

 

✨ Update

  • วิธีการใช้งาน Booster Pack Ticket : Ragnarok Real World Experience (Click)

 

✨ Event

  • New Year Adventure [30 พ.ย. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • 2023 Snow Flower Festival [14 ธ.ค. 2566 – 11 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • Refine Rate Up Event กิจกรรมเพิ่มอัตราสำเร็จการตีบวก [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • Blacksmith Blessing Event [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • EDDA Bio Lab Guarantee Event [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 

⚙️ รายการแก้ไข

  • แก้ไข NPC Tiejiang หัวข้อ Reset Option ของไอเทม Subject Cape กรณีสวมใส่ ไอเทมอื่นๆและใช้งานหัวข้อนี้ จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *