รายการอัปเดตการ์ดสำหรับ Dungeon Night Mare Pyramid

 

Nightmare Amon Ra Card

เพิ่มพลังโจมตีเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon, Undead

และมอนสเตอร์ธาตุ Undead, Shadow แรงขึ้น 50%

Nightmare Ancient Mummy Card

เพิ่มการต้านทานต่อการโจมตีธาตุ Nautral +15%

ทุกการอัพเกรด 1 ขั้น เพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์ธาตุ Fire +3%

เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Mummy Card เพิ่มความทนทานการโจมตีธาตุ Neutral +5%

Nightmare Mummy Card
เมื่อได้รับพลังโจมตีทางเวทย์และทางกายภาพ
มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูรอบตัวเองระยะ 11*11 ช่อง ติดสถานะหลับ
เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Ancient Mummy Card
เพิ่มโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะหลับ

Nightmare Minorous Card
เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead +10%
เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Arclouse Card
เพิ่มความทนทานต่อการโจมตีของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead +5%
ไม่สน DEF 50% ของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead

Nightmare Verit Card

MATK + 5%
เมื่ออัพเกรดขั้น 7 MATK +3%
เมื่ออัพเกรดขั้น 9 MATK +2%

Nightmare Mimic Card
เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ประเภท Brute และ Undead +5%
เมื่อสวมใส่กับ Nightmare Arclouse Card
เพิ่มความทนทานต่อการโจมตีของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead +5%
ไม่สน MDEF 50% ของมอนสเตอร์เผ่า Brute และเผ่า Undead

Nightmare Arclouse Card

ลดความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภท Brute และ Undead 20%

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *