คู่มือแนะนำ Eden Quest LV.50 ถึง LV.140

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr
คู่มือแนะนำเควสต์ [50Lv ถึง 140Lv]
เควสต์ที่จะแนะนำเส้นทางต่างๆ สำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเล่นเกม Ragnarok เป็นครั้งแรก เพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อระหว่างการต่อสู้แบบเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาในการอัปเลเวลและเปลี่ยนอาชีพ เราจึงขอแนะนำช่วงเวลาในการเปลี่ยนอาชีพและเควสต์ที่เหมาะกับระดับเลเวลซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Eden Group มอบ EXP เป็นรางวัลเควสต์ให้เพียงพอในการใช้งานของแต่ละเลเวล ใช้ NPC เนื้อเรื่องเป็นตัวกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็นให้กับเหล่าผู้เล่นที่ใช้งานอยู่แล้วและเพิ่มแรงกระตุ้นให้ผู้เล่นเดิมอยากทำเควสต์มากยิ่งขึ้น

1. จัดเรียงเส้นทางทั้งหมด
ใน Lv50 – Lv100 นั้น จะได้ไปโน่นมานี่ใน สามอาณาจักรในแผ่นดินใหญ่ Midgard กับ NPC ที่สนิทสนมเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนสร้างตัวละครและให้คำแนะนำเพื่อดำเนินเควสต์เนื้อเรื่องต่อไป หลังจากเล่นถึง Lv100 NPC ที่ดำเนินเควสต์เนื้อเรื่องมาด้วยกันก็จะพักอยู่ใน Eden Group และแนะนำเกี่ยวกับภารกิจของ Parallel World ดันเจี้ยนเลเวลและเควสต์หลักให้ (หลังแนะนำเส้นทางทั้งหมดแล้ว จะแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและสถานที่ของเควสต์ในชีท ‘จัดเรียงเควสต์ย่อย’)

 


2. จัดเรียงเควสต์ย่อย
แนะนำโดยสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดเควสต์ที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่และข้อมูลอื่น ๆ