ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

27 ตุลาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 10 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Punishment Scroll

ม้วนคัมภีร์นี้แหละคือพลังนั้นที่ข้าต้องการ พวกชั่วร้ายทั้งหมดต้องถูกกำจัด!!

ราคา 450 Cash


Special Halloween Candy Exchange (Must Item)


[Scroll] Halloween Candy (Must Item)


Sealed Shiny Teddy Bear Card


Tohil’s Shoes


Keraunos [1]


Splendid Swift Armor [1]


Oriental Sword [2]


Candy Bag Backpack (Magical)


Costume Behide.. You..


Costume Zombie Mask


Adora Shadow Weapon


Adora Shadow Earring


Adora Shadow Pendant


Rampage Shadow Shoes


Rampage Shadow Shield


Rampage Shadow Armor


Holgren’s Shadow Smelting Hammer


Shadow Random Option Box


Armor Card Album


Garment Card Album

 


Endless Cat Hand Ticket 7day Box


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


[Scroll] Ultimate Cook


[Scroll] Adrenaline Scroll


[Scroll] Megaphone


[Scroll] Kafra Card


ไอเท็ม Not For Sale กาชานี้

Exchange Machine  (Link)

 

[Not For Sale] Tohil’s Shoes (ไอเท็มการันตี)


[Not For Sale] Keraunos


[Not For Sale] Splendid Swift Armor [1]


[Not For Sale] Oriental Sword [2]


[Not For Sale] Candy Bag Backpack (Magical)


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *