รายการอัปเดต วันที่ 17 มิถุนายน 2564

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

📢 รายการอัปเดต วันที่ 17 มิถุนายน 2564 📢

New EP16.1 Banquet for Heroes

✨ อัปเดต
New Map
– Prontera Central Palace (prt_cas)
– Prontera Underground Prison (prt_prison)
– Invaded Prontera (prt_q)
– นำ Channel แมพmosk_dun03 และ แมพmag_dun02 ออก

New Quest เนื้อเรื่อง
– [งานเลี้ยงสำหรับฮีโร่]
– [พิธีอวยพร]
– [เบาะแสแห่งความจริง]
– [อดีตที่ไม่อาจรักษาไว้]

New Daily Quest
– ภารกิจตระกูล Walther
– ภารกิจตระกูล Wigner
– ภารกิจตระกูล Roegenburg
– ภารกิจตระกูล Gaebolg
– ภารกิจตระกูล Richard
– ทำไมข้าต้องเตรียมงานเลี้ยงด้วย?
– งานเลี้ยง: ซอสที่ไม่คาดคิด
– งานเลี้ยง: Roast Griffin
– งานเลี้ยง: ล้างจาน 15 ใบ
– Prontera Dungeon Quest
– Underprison Quest
– แด่เพื่อนคนสำคัญ
– มีตาหามีแววไม่
– ชีวิตที่ใสสะอาด
– มันมืดน่ะ มนุษย์
– ชีวิตในคุกอันชื่นมื่น
– หยุดยั้งความมืด
– เล็กน้อยแต่กวนใจ

New Memorial Dungeon
– Aerial Fortress
– Ritual Room
– Hero’s Trail – Sarah and Fenrir

เมืองใหม่ Port city Lasagna, home of Doram

ตัวละคร เผ่าพันธุ์ ใหม่ Doram
อาชีพใหม่ Summonner

New map
– Ravioli Plain Watch (lasa_fild01)
– Ravioli Forest (lasa_fild02)
– Dragon’s Nest, Lasagna Dungeon (lasa_dun01)
– Dragon’s Nest, Lasagna Dungeon 2F (lasa_dun02)
– Dragon’s Nest, Lasagna Dungeon 3F (lasa_dun03)

[New Doram Quest]

New Boss Mvp / Memorial Dungeon
– Sarah Irene ( Memorial Dungeon Boss)
– Bijou (Memorial Dungeon Boss)
– Stefan.J.E.Wolf (Memorial Dungeon Boss)
– Big Eggring (Boss MVP)

[New Monster]

New Card
Sarah Irene Card (Memorial Dungeon Boss)
Bijou Card (Memorial Dungeon Boss)
Stefan.J.E.Wolf Card (Memorial Dungeon Boss)
Big Eggring Card (Boss MVP)
Eggring Card
Scout Basilisk Card
Charge Basilisk Card
Leaf Lunatic Card
Grass Fabre Card
Wild Hornet Card
Sweet Roda Frog Card
Hunter Desert Wolf Card
Trans Spore Card
Jungle Mandragora Card
Fruit Pom Spider Card
Enchanted Skeleton Card
Enchanted Acher Skeleton Card
Enchanted Soldier Skeleton Card
Enchanted Amdarais Card
Immortal Commander Card
Watcher Card
Taffy Card
Frozen Wolf Card
Zombie Guard Card
Immortal Bloody Knight Card
Immortal Wind Ghost Card

[New item]

Crimson Weapon ซีรี่ส์
Vicious Mind Weapon ซีรี่ส์
Aerial Fortress ซีรี่ส์
Doram Equipment

เพิ่มระบบ Enchant Honor Token
เพิ่มระบบ แลกของ Enchant Honor Token
เพิ่มระบบ Enchant Sarah Earring
เพิ่มระบบ Achievements System
เพิ่มระบบ Title
เพิ่มอาวุธ Doram เข้ากล่อง New Adventune
เพิ่มอาวุธ Doram lv 100 สามารถรับได้ Npc กิจกรรม เมื่อ Lv 100

—————

⚙️ ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยน monster บางตัวให้ Drop item Crimson Weapon และ Doram Equipment

ปรับปรุงระบบ แต่งงานใหม่
– เพศเดียวกัน สามารถแต่งงานกันได้แล้ว ( สามารถแต่งงานกันได้ที่ เมือง Lasagna)
– Doram สามารถแต่งงานกับ มนุษย์ได้ ( สามารถแต่งงานกันได้ที่ เมือง Lasagna)
– ตัวละคร มนุษย์ชาย และ หญิง สามารถ แต่งงาน ปกติได้ที่ โบสถ์ของเมือง prontera
– เพิ่มระบบ ยกเลิกตัวละคร Baby ทำให้ ตัวละคร Baby กลับไปเป็นตัวละครปกติได้ (ตัวละคร Baby ที่กลับเป็นผู้ใหญ่ จะแต่งงานไม่ได้)
– ตัวละครพ่อ แม่ ที่ ยกเลิกตัวละคร Baby ไปแล้ว ไม่สามารถ รับ ลูก ใหม่ได้
– ตัวละคร อาชีพ Taekwondo / ninja /gunslinger สามารถ เป็นตัวละคร Baby ได้แล้ว

ปรับปรุง Memorial Dungeon Hero’s Trail – Faceworm Nest
– เพิ่ม โหมด ง่าย/ยาก

ปรับ Balance
KRO Zeny Inflation

—————

🛠️ แก้ไข
แก้ไขคำอธิบายของไอเทม Amistr Beret

—————

⏱️ หมดระยะเวลา
นำ Piggy bank Scroll ออกจาก cash shop

—————

⏱️กิจกรรมใหม่
Speacial Event 16.1
– Event Honor Token x2
– Event Item Vicious Mind x2

Event Doram UPUPUP!
– EXP +50%
– Level up Event

Event Refine Rate Up

Flash Sale
– Limited HD Bradium Box
– Limited HD Caarnium Box
– Limited HD Oridecon Box
– Limited HD Elunium Box

เพิ่ม Happy Poring Scroll เข้า cash shop


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/