ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

6 มกราคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 20 มกราคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

2022 New Year Scroll

ราคา (450 Cash)

จากตัวแทนผู้ทำกาชา GGT ขออวยพรปีใหม่ให้ท่านประสพความสุข พบเจอแต่สิ่งสวยงาม

เจอปัญหา ใดๆ ก็ขอให้มีแรงใจ แรงกายที่จะผ่านไปได้ สำคัญสำหรับปี 2565

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง กาชาที่เกลือก็ไม่มี มีเงินมากก็ซื้อกาชา

แล้วมีความสุขกันทุกๆ คนตลอดปี 2565


 

Sealed Gloom Card


 

Seraphim Coronet


 

Subject Cape (Magic) [1]


 

Demon God’s Ring [1]


 

Whikebain’s Black Ears [1]


 

Kitten Headdress [1]

หมายเหตุ : ไอเท็ม Magic Cat Hand ผู้เล่นสามารถหาซื้อได้จาก NPC : Cat Hand Shop Assistant ในพิกัด itemmall 41/49

ในราคา 1,000,000 Zeny หรือ 2 Silvervine

** โปรดระมัดระวัง  **

 คำเตือน :  หากสวมใส่การ์ดก่อนการ Enchant จะทำให้การ์ดในไอเทมสูญหาย 

 คำเตือน : หากทำการอัพเกรดอุปกรณ์ก่อนการ Enchant จะทำให้ลำดับการอัพเกรดของอุปกรณ์สูญหาย 

ตาราง Enchant List สำหรับไอเทม Kitten Headdress [1]


 

Critical Hit Mix

 


 

Class Shadow Box (Earring)


 

Class Shadow Box (Weapon)


 

Shadow Random Option Box


 

Demi-Human Shadow Weapon


 

Magic Demi-Human Shadow Weapon


 

Insect Shadow Weapon


 

Magic Insect Shadow Weapon


 

Critical Hit Shadow Weapon


 

Critical Shadow Armor


 

Blacksmith Blessing


 

Holgren’s Shadow Smelting Hammer


 

Lapin Box (Malangdo Costume)


 

Lapin Box (Shadow)


 

Lapin Box (Costume Enchant Stone)


 

[Scroll] Korean Rice Cake 10ea


 

10Suprem Battle Pill Box


 

10Battle Pill Box


 

Alchemist Box


 

Poison Bottle Box


 

[Scroll] Kafra Card 5 ea


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *