ระยะเวลากิจกรรม : 30 พฤษภาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 18 กรกฏาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไขกิจกรรม

The Honor Headstone

สามารถหาได้จาก

แผนศิลาจารึกนี้ สามารถเลือกมอบค่า Enchant Option Slot [2] ให้กับ Old Headgear ที่มี Option ช่อง [4] และ [3] อยู่แล้ว

โดยสามารถใช้งานไอเทมดังกล่าวได้กับ NPC Wanderind Mind (ในห้อง item Mall)

เลือกคุย หัวข้อ “อ่านข้อความของ The Honor Headstone” NPC จะให้เราเลือก Option ที่เราต้องการ Enchant ให้กับ Old Headgear ใน Slot [2]

* สามารถเลือก Enchant Option ที่ต้องการได้ โดยมีโอกาส Enchant สำเร็จ 100% และจะสุ่มเฉพาะระดับเลเวล 9~10 เท่านั้น

ตาราง Enchant Option ที่สามารถเลือกได้จาก

The Honor Headstone

Option โอกาสสำเร็จ Level Option
Mettle 100% 9~10
Adamantine
Master Archer
Magic Essence
Acute
Affection

หลังจาก Enchant จะไม่สูญเสีย Option Slot 3,4 และ Card


[Event] Blessing Spirit เพิ่มระดับ Option แบบไม่ลดโทษลดขั้น

1. ผู้เล่นสามารถใช้งาน NPC Wanderind Mind เพื่อ Upgrade Enchant Option หมวก Old Headgear ที่มี Option Mattle, Magic Essence, Acute, Master Archer, Adamantine, Affection ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป โดยจะไม่มีโทษการลดขั้น Option ลง หาก Upgrade ล้มเหลว

2. NPC Wanderind Mind Scroll จะอยู่ในห้อง item mall เข้าผ่าน NPC Cash Item Guide ตามเมืองต่างๆ

3. ใช้ Cursed Fragment และ [Event] Blessing Spirit เป็นวัตถุดิบในการ Enchant

4. [Event] Blessing Spirit สามารถหาได้จากการนำ 4th Anniversary Guarantee Book ที่ได้จากการเปิด 4th Anniversary Dragon Year Scroll มาแลกเปลี่ยนกับ NPC Wanderind Mind Scroll ในห้อง item mall ในอัตรา 1:1 (เลือกคุยหัวข้อ “แลกเปลี่ยน [Event] Blessing Spirit”)

5. ต้องทำการสวมใส่อุปกรณ์ก่อน และเลือกคุยหัวข้อ “Old Headgear Blessing Enchant” เพื่อเริ่มดำเนินการ Upgrade Enchant

 

ตารางวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการ Upgrade Enchant

ระดับการ Upgrade Enchant Cursed Fragment      [Event] Blessing Spirit
Lv 5 > Lv 6 100 50
Lv 6 > Lv 7 150 90
Lv 7 > Lv 8 250 150
Lv 8 > Lv 9 500 250
Lv 9 > Lv 10 1,000 500

 


4th Anniversary Guarantee Book

ทุกการเปิด 4th Anniversary Dragon Year Scroll จะได้รับ 4th Anniversary Guarantee Book 1ea เมื่อสะสมครบ 500ea สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นไอเทม [Not For Sale] ตามรายการด้านล่างนี้ได้ 1 ชิ้น

Special Discount! ลดราคาแลกเปลี่ยนการันตี จากเดิม 500ea ลดเหลือเพียง 400ea

เฉพาะวันที่ 30 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

คุยกับ NPC Wanderin Mind เลือกหัวข้อ “Guarantee 4th Anniversary” และเลือกหัวข้อของไอเทมที่ต้องการแลกเปลี่ยน

เตรียม 4th Anniversary Guarantee Book มาให้พร้อม และสามารถกดเลือกรับไอเทมที่ต้องการได้เลย

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *