วิธีที่ 1 เข้าดันเจี้ยนผ่านพื้นที่ prt_q 249 79 สามารถสร้าง Memorial ที่สามารถเข้าร่วม Aerial Fortress ที่โจมตี Prontera ผ่านทาง Scientist Doyeon ได้

เงื่อนไข : ผ่านเควส Ritual Room
ข้อจำกัด 1: เลเวล 145 ขึ้นไป
ข้อจำกัด 2: โจมตีภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง>
ข้อจำกัด 3: การเข้าดันเจี้ยนใหม่อีกครั้ง ต้องรอ 3 วัน>
ข้อจำกัด 3.1: หากมีไอเทมแคชเข้าดันเจี้ยนแบบมีระยะเวลา จะสามารถเข้าออกได้ไม่จำกัดในช่วงเวลาดังกล่าว

กรณีที่สร้าง Memorial Dungeon แล้ว จะสามารถเข้าไปใน Memorial Dungeon ได้ผ่านทาง Warp Portal สำหรับเข้า Fortress ที่อยู่ข้าง ๆ Scientist Doyeon

วิธีที่ 2 เข้าดันเจี้ยนผ่านพื้นที่ dali02 122 63 สามารถสร้าง Memorial ที่สามารถเข้าร่วม Aerial Fortress ที่โจมตี Prontera ผ่านทาง Scientist Doyeon ได้ (เฉพาะผู้ที่มีไอเทมแคชเข้าดันเจี้ยนแบบจำกัดระยะเวลาเท่านั้น)Dungeon Ticket 1 Hour Box : 190Cash point
Dungeon Ticket 3 Hour Box : 490Cash point

เงื่อนไข : ถือไอเทมแคชเข้าดันเจี้ยนแบบจำกัดระยะเวลา
ข้อจำกัด 1: เลเวล 145 ขึ้นไป
ข้อจำกัด 2: โจมตีภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง>

1 หลังเข้ามาจะเจอกับบอสตัวสุดท้ายหากสร้างดาเมจได้มากกว่า 1,000,000 ดาเมจ การต่อสู้จะสิ้นสุดลงและบอสตัวสุดท้ายจะหายไป
หลังจากบอสตัวสุดท้ายหายไป Monster Wave จะดำเนินต่อไป

Monster Wave 1
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Zombie Soldier 8
Monster Wave 2
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Zombie Soldier 8
Monster Wave 3
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Zombie Soldier 8
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Aerial Fortress Key Keeper 1

** Aerial Fortress Key Keeper จะดรอป Aerial Fortress Key 100% และสามารถใช้กุญแจนี้เพื่อเข้าสู่สถานที่พิเศษภายใน Aerial Fortress

2 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดแล้ว Warp จะถูกเรียกมาที่บันไดเพื่อขึ้นไปชั้นบนหลังจากการดำเนินคัตซีนของบอสตัวสุดท้าย
เมื่อขึ้นบันไดไปแล้ว มอนสเตอร์ถูกวางให้อยู่ทั่วทุกจุดสำคัญบนเส้นทาง ไปจนก่อนถึง Warp ที่ใช้ขึ้นไปชั้นบนถัดไป
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Fortress Legio 20
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Zombie Assault 20
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Cursed Zombie 4
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Aerial Fortress Key Keeper มีโอกาส 25% ที่จะปรากฏมาออกมาที่จุดสำคัญจาก 4 จุด
Aerial Fortress Key Keeper คือมอนสเตอร์ที่ดรอปกุญแจที่สามารถไปยังสถานที่พิเศษได้ 100%

3 ขึ้นบันไดต่อไปเรื่อย ๆ ตามเส้นทางที่กำหนด

4 ระหว่างทาง
เมื่อขึ้นบันไดไป จะพบประตูทั้งหมด 6 ประตูที่มี ‘วาร์ปที่ไม่เปิดใช้’ อยู่หน้าประตู

สามารถเปิดใช้งาน Warp ได้โดยใช้ Aerial Fortress Key
เมื่อเปิดใช้งาน Warp ‘Warp ถูกเปิดใช้’ จะปรากฏขึ้น และใช้ Warp ดังกล่าวเพื่อไปสถานที่พิเศษ 6 แห่งภายใน Aerial Fortress
สามารถวาร์ปไปได้ 1 ที่โดยการสุ่ม
เมื่อใช้กุญแจ 1 ครั้ง กุญแจจะหายไป

4.1 สถานที่ 4 ใน 6 แห่งที่สามารถเข้าไปได้ด้วย Warp จะมีมอนสเตอร์ธรรมดาอยู่

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ธรรมดาหมดแล้ว จะมี Treasure Box ปรากฏขึ้นมา และจะได้รับไอเทมพิเศษจากใน Treasure Box
ประเภทการเรียก 1
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Nightmare Shad 10
ประเภทการเรียก 2
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Angry Shadow 10

4.2 2 ใน 6 สถานที่จะมีมอนสเตอร์ธรรมดาและมอนสเตอร์บอสระดับกลางอยู่

บอสระดับกลางแต่ละตัว กำลังหลับไหลอยู่ใน ‘Treasure Box และ Cylinder’ สามารถปลุกได้โดยคลิก
เมื่อกำจัดบอสระดับกลางแล้ว จะได้รับไอเทมพิเศษ
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Death Shadow 10
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Bloody Knight
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Death Shadow 10
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Immortal Wind Ghost


5 จะสามารถพบกับบอสตัวสุดท้าย ได้ที่ชั้นบนสุดของ Aerial Fortress และเริ่มสู้กับบอสหลังจากการดำเนินคัทซีน

มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Stefan.J.E.Wolf 1

เมื่อเริ่มแล้ว มอนสเตอร์จะถูกเรียกออกมา
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Zombie Soldier of Bijou 10

มอนสเตอร์ตัวที่ 2 จะถูกเรียก หลังผ่านไป 60 วินาที
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Cursed Soldier of Bijou 5

หากพลังชีวิตของบอสต่ำกว่า 70%
จะเรียกมอนสเตอร์ 3 ตัว ทุก ๆ 20 วินาที เรียกได้ถึง 8~10 ตัว และคงจำนวนนั้นไว้
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Zombie Soldier of Bijou 8

เมื่อพลังชีวิตของบอสลดลงต่ำกว่า 20% ที่พื้นจะเกิดแผ่นดินไหว 5X5 ทุก ๆ 7 วินาที
หากติดกับระเบิด HPจะได้รับดาเมจ 100% และจะตายทันที
มอนสเตอร์จะถูกเรียกออกมา 2 ตัวทุก ๆ 15 วินาที จำนวน 4 ครั้ง
มอนสเตอร์ที่เรียกออกมา: Cursed Soldier of Bijou 8

เมื่อกำจัดบอสแล้ว แผ่นดินไหวจะหยุดและมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกมาทั้งหมดจะตาย

6 เมื่อไปหา Scientist Doyeon เควสดันเจี้ยนจะเสร็จสมบูรณ์และจะได้รอเวลาเข้าดันเจี้ยนใหม่

 

Enchant ที่มีโอกาสสุ่มได้จาก Vicious Mind Weapon

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *