ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 5 ตุลาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 19 ตุลาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

นักบุญนั้นมีหลายประเภท การแยกประเภทไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพหรือความสามารถ แต่ขึ้นอยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญท่านนั้น

(คำเตือน : หากเปิดใช้หลังวันที่ 19 ตุลาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จะไม่ได้รับ Special Holy Water Exchange)


Exchange Machine 2.0 ปรับปรุงใหม่!!

ใช้ Special Holy Water Exchange 100ea เพื่อลุ้นรับไอเทมใน Exchange Machine 2.0

ทุกการเปิดตู้ Exchange Machine จะได้รับ 1 Point หากสะสมครบ 5 Point จะสามารถได้รับไอเทม SSS Rare ฟรี 1 ครั้ง

คำเตือน หากเปิดได้ SSS rare ก่อนครบ 5 point แต้มการันตีจะถูกรีเซ็ตใหม่เหลือ 0


Record of Acolyte 2 [1]


Revolver Red Cape [1]


Ring of Unknown Hero(Shadow Chaser) [1]


Record of Acolyte [1]


Nameless Swordsman’s Boots [1]

 


Deep Blue Sunglasses

 

Deep Blue Sunglasses สามารถเจาะ [1] ด้วย Ghost Plunger และเพิ่มค่าความสามารถด้วย Lens Craft Stone


Convertible Magical Wing [1]

 


Fallen Warrior’s Headgear 12 Refine Cube


Ancient Hero’s Modification Coupon I


Exorcist’s Bible [2]


Chain Press Shadow Weapon


Chain Press Shadow Pendant


Chain Press Shadow Earring


Evil Curse Shadow Shoes


Evil Curse Shadow Pendant


Evil Curse Shadow Earring


Feint Shadow Weapon


Feint Shadow Pendant

 


Feint Shadow Earring


Holgren’s Shadow Smelting Hammer


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


Class Shadow Box (Shield)


Class Shadow Box (Armor)


Class Shadow Cube


Shadow Random Option Box


Endless Cat Hand Ticket 7day Box


Blacksmith Blessing


[Scroll] Ghostring Scroll


[Scroll] Bubble Gum


[Scroll] Korean Rice Cake


Mana +


Full SwingK


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *