• ของรางวัล Daily Login จะเริ่มนับวันแรกของเดือนตุลาคมตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
• ผู้เล่นทุกคนจะกดรับของ Daily login ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *