ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

26 สิงหาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 09 กันยายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Devil Scroll

ราคา (450 Cash)

ม้วนคำภีร์ที่เก็บกักพลังแห่งปีศาจร้ายเอาไว้


 

Saled Nightmare Amon Ra Card


 

Costume Kings Twin Sword


 

Cursed Knight’s Shield Box


 

Cursed Knight’s Shield [1]

Silver Angel Idol 

หมายเหตุ : ไอเท็ม Silver Angel Idol ผู้เล่นสามารถหาซื้อได้จาก NPC : Cat Hand Shop Assistant

ในราคา 1,000,000 Zeny หรือ 2 Silvervine

** โปรดระมัดระวัง  **

 คำเตือน :  หากสวมใส่การ์ดก่อนการ Enchant จะทำให้การ์ดในไอเทมสูญหาย 

 คำเตือน : หากทำการอัพเกรดอุปกรณ์ก่อนการ Enchant จะทำให้ลำดับการอัพเกรดของอุปกรณ์สูญหาย 


 

Bloody Knight’s Shield [1]

Cursed Blood

หมายเหตุ : ไอเท็ม Cursed Blood ผู้เล่นสามารถหาซื้อได้จาก NPC : Cat Hand Shop Assistant

ในราคา 500,000 Zeny หรือ 1 Silvervine

** โปรดระมัดระวัง  **

 คำเตือน :  หากสวมใส่การ์ดก่อนการ Enchant จะทำให้การ์ดในไอเทมสูญหาย 

 คำเตือน : หากทำการอัพเกรดอุปกรณ์ก่อนการ Enchant จะทำให้ลำดับการอัพเกรดของอุปกรณ์สูญหาย 


 

Purified Knight’s Shield [1]

Gold Angel Idol 

หมายเหตุ : ไอเท็ม Gold Angel Idol ผู้เล่นสามารถหาซื้อได้จาก NPC : Cat Hand Shop Assistant

ในราคา 1,000,000 Zeny หรือ 2 Silvervine

** โปรดระมัดระวัง  **

 คำเตือน :  หากสวมใส่การ์ดก่อนการ Enchant จะทำให้การ์ดในไอเทมสูญหาย

 คำเตือน : หากทำการอัพเกรดอุปกรณ์ก่อนการ Enchant จะทำให้ลำดับการอัพเกรดของอุปกรณ์สูญหาย 


 


 

Costume Shadow Devil

 


 

Costume Deviruchi Apron


 

Black Devil’s Mask [1]


 

Black Devil’s Mask


 

Costume Dragon Claw Helm


 

Arch Bishop Shadow Shield


 

Arch Bishop Shadow Weapon


 

Infinity Shadow Pendant


 

Infinity Shadow Earring


 

Critical Shadow Shield


 

Critical Shadow Shoes


 

Seraphim Shadow Shoes


 

Satanic Shadow Shield


 

Rapid Shadow Pendant

 


 

Teleport Shadow Shield


 

Steal Shadow Shield


 

Hiding Shadow Shield


 

Guyak Pudding


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Critical Hit Shadow Box

Critical Hit Shadow Armor


 

Mana+


 

Full Swingk


 

[Scroll] Small Life Potion

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *