ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

31 มีนาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 12 เมษายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Dragon Flame Scroll

ราคา (450 Cash)

คอลเลคชั่นผีเสื้อที่ใครสักคนนึงเก็บสะสมเอาไว้ หากลองเปิดดูอาจจะพบกับผีเสื้อหายากก็ได้
(คำเตือน :หากเปิดใช้งานหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2565 จะไม่ได้รับ Special Flame Stone Exchange)


 

Sealed Tao Gunka Card


 

Bastawtozaq Heart [1]


 

Royal Bow [2]


 

Thorn Staff of Darkness [1]


 

Thornbush Hairband [1]


 

Hunting Cap of Gust [1]


 

Shadow Random Option Box


 

Shadow Chaser Shadow Shield


 

Shadow Chaser Weapon Shadow


 

Geneticist Shadow Shield


 

Geneticist Weapon Shadow


 

Immune Athena Box

 

Immune Athena Shadow Shield


 

Hard Champion Box

 

Hard Champion Shadow Shoes


 

Class Shadow Box (Weapon)


 

Class Shadow Box (Earring)


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Athena Shadow Earring


 

Immuned Shadow Armor


 

Champion Shadow Shoes


 

Hard Shadow Armor


 

Guyak Pudding


 

[Scroll] Kafra Card


 

Alchemist box


 

Poison Bottle Box


 

[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


 

[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *